Gần lắm Trường Sa

≣≣
Mỗi [Em] cánh thư về từ đảo [Am] xa
Anh thường nói [Em] rằng Trường Sa lắm xa [D] xôi
Nơi anh đóng [Em] quân là một vùng đảo [Am] nhỏ
Bên đồng đội yêu [C] thuơng
Chỉ có loài chim [Em] biển, sóng vỗ điệp [Am] trùng
Quanh đảo trúc [Em] san hô
Trường Sa [D] ơi! Biển đảo quê [Am] hương
Đôi mắt biên [D] cương, vẫn sáng long [Em] lanh
Giữa sóng [Am] cuồng bão [Em] giật, đảo quê [B7] hương
Anh vẫn đêm [Am] ngày giữ biển khơi
Thương nhớ sao [C] vơi người chiến [Em] sỹ Trường [C] Sa ơi!
Không [G] xa đâu Trường Sa [D] ơi!
Không [B] xa đâu Trường Sa [F#] ơi! [B]
Vẫn gần bên [Em] em vì Trường [C] Sa luôn bên anh
Vẫn gần bên [B] anh vì Trường Sa luôn bên [Em] em
Mong [Em] cánh thư về từ đảo [Am] xa
Nơi thành phố [Em] này Trường Sa vẫn bên [D] em
Anh ơi có [Em] nghe lời người từ phố [Am] biển
Khi ngọn triều dâng [C] cao
Khi cánh hải [Em] âu về
Khi gió sang [Am] mùa nơi đảo trúc san [Em]
Chiều [D] nơi đây sao bỗng bâng [Am] khuâng
Như thấy anh [D] đang sừng sững kiên [Em] rung
Giữa sóng [Am] cuồng bão [Em] giật đảo quê [B7] hương
Anh vẫn đêm [Am] ngày giữ biển [C] khơi
Thương nhớ [Em] sao vơi người chiến sĩ Trường Sa [C] ơi
Không [G] xa đâu Trường Sa [D] ơi!
Không [B] xa đâu Trường Sa [F#] ơi! [B]
Vẫn gần bên [Em] em vì Trường Sa luôn bên [C] anh
Vẫn gần bên [B] anh vì Trường Sa luôn bên [Em] em
Vẫn gần bên [Em] em vì Trường Sa luôn [C] bên anh
Vẫn gần bên [B] anh vì Trường Sa luôn [Em] bên em
Danh sách hợp âm (Click để tắt)