highlight chords
1. Có điều [F] gì gần [Dm] như niềm tuyệt [Am] vọng [D7]
Rơi rất [Gm] gần rơi [Bb] xuống trong [F] tôi
Có nhiều [Dm] khi rơi [Gm] xuống bên [C] đời [D7]
Trong gian [Gm] nan nên [C] cất tiếng [F] cười.
Đời [F] sống mỗi [C] khi người [A7] đưa tiễn [Dm] người
Là [F] tôi lắng [Bb] nghe lòng [C] tôi rã [F] rời.
2. Có điều [F] gì gần [Dm] như niềm tuyệt [Am] vọng [D7]
Trong xuân [Gm] thì thấy [Bb] bóng trăm [F] năm
Bỗng một [Dm] hôm qua [Gm] phố hoang [C] tàn [D7]
Tôi quen [Gm] như tôi [C] đã có [F] lần.
Có điều [F] gì gần [Dm] như niềm tuyệt [Am] vọng [D7]
Môi em [Gm] hồng như [Bb] lá hư [F] không
Có nhiều [Dm] khi bên [Gm] gối tôi [C] nằm [Dm]
Nghiêng sang [Gm] em tôi [C] thấy nắng [F] vàng.
Dường [F] như bão [C] qua dòng [A7] sông nước [Dm] lên
Đời [F] không có [Bb] mưa mà [C] vẫn ướt [F] mềm.
3. Có điều [F] gì gần [Dm] như niềm tuyệt [Am] vọng [D7]
Sông bao [Gm] lần sông [Bb] đã ra [F] đi
Những ngàn [Dm] xưa trôi [Gm] đến bây [C] giờ [D7]
Sông ra [Gm] đi hay [C] mới bước [F] về.
4. Bỗng một [F] hôm qua [Dm] phố hoang [Am] tàn [D7] 
Tôi quen [Gm] như tôi [Bb] đã có [F] lần 
Những ngàn [Dm] xưa trôi [Gm] đến bây [C] giờ [D7]
Sông ra [Gm] đi hay [C] mới bước [F] về.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gần như niềm tuyệt vọng

Trịnh Công Sơn
1. Có điều [F] gì gần [Dm] như niềm tuyệt [Am] vọng [D7]
Rơi rất [Gm] gần rơi [Bb] xuống trong [F] tôi
Có nhiều [Dm] khi rơi [Gm] xuống bên [C] đời [D7]
Trong gian [Gm] nan nên [C] cất tiếng [F] cười.
Đời [F] sống mỗi [C] khi người [A7] đưa tiễn [Dm] người
Là [F] tôi lắng [Bb] nghe lòng [C] tôi rã [F] rời.
2. Có điều [F] gì gần [Dm] như niềm tuyệt [Am] vọng [D7]
Trong xuân [Gm] thì thấy [Bb] bóng trăm [F] năm
Bỗng một [Dm] hôm qua [Gm] phố hoang [C] tàn [D7]
Tôi quen [Gm] như tôi [C] đã có [F] lần.
Có điều [F] gì gần [Dm] như niềm tuyệt [Am] vọng [D7]
Môi em [Gm] hồng như [Bb] lá hư [F] không
Có nhiều [Dm] khi bên [Gm] gối tôi [C] nằm [Dm]
Nghiêng sang [Gm] em tôi [C] thấy nắng [F] vàng.
Dường [F] như bão [C] qua dòng [A7] sông nước [Dm] lên
Đời [F] không có [Bb] mưa mà [C] vẫn ướt [F] mềm.
3. Có điều [F] gì gần [Dm] như niềm tuyệt [Am] vọng [D7]
Sông bao [Gm] lần sông [Bb] đã ra [F] đi
Những ngàn [Dm] xưa trôi [Gm] đến bây [C] giờ [D7]
Sông ra [Gm] đi hay [C] mới bước [F] về.
4. Bỗng một [F] hôm qua [Dm] phố hoang [Am] tàn [D7] 
Tôi quen [Gm] như tôi [Bb] đã có [F] lần 
Những ngàn [Dm] xưa trôi [Gm] đến bây [C] giờ [D7]
Sông ra [Gm] đi hay [C] mới bước [F] về.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com