1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gần như niềm tuyệt vọng

Cuộn trang

1. Có điều [F] gì gần [Dm] như niềm tuyệt [Am] vọng [D7] Rơi rất [Gm] gần rơi [Bb] xuống trong [F] tôi Có nhiều [Dm] khi rơi [Gm] xuống bên [C] đời [D7] Trong gian [Gm] nan nên [C] cất tiếng [F] cười. Đời [F] sống mỗi [C] khi người [A7] đưa tiễn [Dm] người Là [F] tôi lắng [Bb] nghe lòng [C] tôi rã [F] rời. 2. Có điều [F] gì gần [Dm] như niềm tuyệt [Am] vọng [D7] Trong xuân [Gm] thì thấy [Bb] bóng trăm [F] năm Bỗng một [Dm] hôm qua [Gm] phố hoang [C] tàn [D7] Tôi quen [Gm] như tôi [C] đã có [F] lần. Có điều [F] gì gần [Dm] như niềm tuyệt [Am] vọng [D7] Môi em [Gm] hồng như [Bb] lá hư [F] không Có nhiều [Dm] khi bên [Gm] gối tôi [C] nằm [Dm] Nghiêng sang [Gm] em tôi [C] thấy nắng [F] vàng. Dường [F] như bão [C] qua dòng [A7] sông nước [Dm] lên Đời [F] không có [Bb] mưa mà [C] vẫn ướt [F] mềm. 3. Có điều [F] gì gần [Dm] như niềm tuyệt [Am] vọng [D7] Sông bao [Gm] lần sông [Bb] đã ra [F] đi Những ngàn [Dm] xưa trôi [Gm] đến bây [C] giờ [D7] Sông ra [Gm] đi hay [C] mới bước [F] về. 4. Bỗng một [F] hôm qua [Dm] phố hoang [Am] tàn [D7] Tôi quen [Gm] như tôi [Bb] đã có [F] lần Những ngàn [Dm] xưa trôi [Gm] đến bây [C] giờ [D7] Sông ra [Gm] đi hay [C] mới bước [F] về.

Video hướng dẫn