highlight chords
[Dm] Ngày xưa mẹ tôi [Am] gánh rau
Ra bán chợ huyện [Dm] xã
Một [Gm] bên gánh rau một [Dm] bên gánh con
Cả cuộc [A7] đời dãi nắng [Dm] dầm mưa
Trời mùa [F] đông áo [Am] dày mẹ đấp cho [Dm] con
Áo mỏng [Gm] manh mẹ mặc cho [C] mình
Thân héo [Am] gầy đôi gánh trên [F] vai
Áo bạc [Am] màu muối mặn nuôi [Dm] con
Tình mẹ [Am] hiền như biển [Dm] bao la
Đời khổ [G] đau mẹ nhận [Dm] riêng mình
Niềm sướng [G] vui mẹ giành [Dm] cho con
Bao lời [G] ru là bao trăn [C] trở
Câu hát [Am] này mẹ hát [Dm] ru con
Trời mưa mẹ dìu bước [Am] chân
Vai gáng nặng [Dm] tình con
Chợ [Gm] xa, rất xa, mẹ vui [Dm] với con
Quên nhọc [Am] nhằn, quên cả [Dm] đường xa
Rồi từng [F] đêm, trong [A7] đèn mẹ dạy [Dm] cho con
Dạy bước [Gm] đi lời nói [C] đầu đời
Thân héo gầy đôi gánh [F] chênh vênh
Gánh cuộc [Am] đời quá nặng [Dm] mẹ ơi
Rồi một [Am] ngày, nay tôi [Dm] lớn khôn
Mẹ [G] tiễn tôi một chiều [Dm] bên thềm
Nhìn [G] gánh rau mà lệ [Dm] trong tim
Tôi ra [Gm] đi mà lòng [C] thương mẹ
Thương đường [Am] làng mẹ gánh [Dm] tôi đi
Trời mưa mẹ dìu [Am] bước chân
Vai gáng nặng [Dm] tình con
Chợ [Gm] xa, rất xa mẹ [Dm] vui với con
Quên nhọc [Am] nhằn, quên cả [Dm] đường xa.
Rồi từng [F] đêm trong [A7] đèn mẹ dạy [Dm] cho con
Dạy bước [Gm] đi lời nói [C] đầu đời
Thân cánh cò đôi gánh [F] chênh vênh
Gánh cuộc [Am] đời quá nặng [Dm] mẹ ơi
Rồi một [Am] ngày, nay tôi [Dm] lớn khôn
Mẹ [G] tiễn tôi một chiều [Dm] bên thềm
Nhìn [G] gánh rau mà lệ [Dm] trong tim
Tôi ra [Gm] đi mà lòng [C] thương mẹ
Thương đường [Am] làng mẹ gánh [Dm] tôi đi
Mẹ [F] ơi mẹ [Am] ơi tình mẹ hiền làm sao con trả [F] được
Gánh rau này một đời [Am] nuôi con
Gánh rau này một đời con [Dm] không quên
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gánh con gánh cả cuộc đời

Đình Văn
[Dm] Ngày xưa mẹ tôi [Am] gánh rau
Ra bán chợ huyện [Dm] xã
Một [Gm] bên gánh rau một [Dm] bên gánh con
Cả cuộc [A7] đời dãi nắng [Dm] dầm mưa
Trời mùa [F] đông áo [Am] dày mẹ đấp cho [Dm] con
Áo mỏng [Gm] manh mẹ mặc cho [C] mình
Thân héo [Am] gầy đôi gánh trên [F] vai
Áo bạc [Am] màu muối mặn nuôi [Dm] con
Tình mẹ [Am] hiền như biển [Dm] bao la
Đời khổ [G] đau mẹ nhận [Dm] riêng mình
Niềm sướng [G] vui mẹ giành [Dm] cho con
Bao lời [G] ru là bao trăn [C] trở
Câu hát [Am] này mẹ hát [Dm] ru con
Trời mưa mẹ dìu bước [Am] chân
Vai gáng nặng [Dm] tình con
Chợ [Gm] xa, rất xa, mẹ vui [Dm] với con
Quên nhọc [Am] nhằn, quên cả [Dm] đường xa
Rồi từng [F] đêm, trong [A7] đèn mẹ dạy [Dm] cho con
Dạy bước [Gm] đi lời nói [C] đầu đời
Thân héo gầy đôi gánh [F] chênh vênh
Gánh cuộc [Am] đời quá nặng [Dm] mẹ ơi
Rồi một [Am] ngày, nay tôi [Dm] lớn khôn
Mẹ [G] tiễn tôi một chiều [Dm] bên thềm
Nhìn [G] gánh rau mà lệ [Dm] trong tim
Tôi ra [Gm] đi mà lòng [C] thương mẹ
Thương đường [Am] làng mẹ gánh [Dm] tôi đi
Trời mưa mẹ dìu [Am] bước chân
Vai gáng nặng [Dm] tình con
Chợ [Gm] xa, rất xa mẹ [Dm] vui với con
Quên nhọc [Am] nhằn, quên cả [Dm] đường xa.
Rồi từng [F] đêm trong [A7] đèn mẹ dạy [Dm] cho con
Dạy bước [Gm] đi lời nói [C] đầu đời
Thân cánh cò đôi gánh [F] chênh vênh
Gánh cuộc [Am] đời quá nặng [Dm] mẹ ơi
Rồi một [Am] ngày, nay tôi [Dm] lớn khôn
Mẹ [G] tiễn tôi một chiều [Dm] bên thềm
Nhìn [G] gánh rau mà lệ [Dm] trong tim
Tôi ra [Gm] đi mà lòng [C] thương mẹ
Thương đường [Am] làng mẹ gánh [Dm] tôi đi
Mẹ [F] ơi mẹ [Am] ơi tình mẹ hiền làm sao con trả [F] được
Gánh rau này một đời [Am] nuôi con
Gánh rau này một đời con [Dm] không quên

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com