highlight chords
				                [Em] [Bm] [Em] [Bm] [Em] [Am] [Em] 
Intro:    
          [Em]            [Bm]     
Một đôi quang gánh trên vai lưng còng thôi xuôi ngược 
        [Em]          [Bm] 
Đội mưa ôm nắng thân côi nơi hè phố 
          [Em]            [Bm]    
Một đôi quang gánh trên vai không còn giao rau sạch 
        [Am]        [Em]      [Bm] 
Giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng là mơ 
 

         [Em]      [Bm] 
Gánh rau đôi đồng xanh và tươi 
          [Em]      [Bm]
Tính sao công người ngày chăm lo 
       [Em]        [Bm]     [Am]      [Bm] 
Có khi mưa về khu vườn bao la nhà mái lá lên tầng cao 
          [Em]       [Bm]       [Em]     [Bm] 
Sáng này không còn gông gánh nữa , ôi niềm vui đã đến rồi 
         [Em]      [Bm]       [Am]                  [Bm] 
Nắng mưa vơi nhẹ còn đâu nữa , đôi hàng rau sau bao năm bên nhau như người thân 
 

        
(Đánh như trên) 
             
Chord by Trương Công Tâm 
 

                           
Một đôi quang gánh trên vai lưng còng thôi xuôi ngược 
                  
Đội mưa ôm nắng thân côi nơi hè phố 
                          
Một đôi quang gánh trên vai không còn giao rau sạch 
                      
Giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng là mơ 
 

                
Gánh rau đôi đồng xanh và tươi 
                 
Tính sao công người ngày chăm lo 
                           
Có khi mưa về khu vườn bao la nhà mái lá lên tầng cao 
                             
Sáng này không còn gông gánh nữa, ôi niềm vui đã đến rồi 
                                        
Nắng mưa vơi nhẹ còn đâu nữa, đôi hàng rau sau bao năm bên nhau như người thân 
 

                           
Một đôi quang gánh trên vai lưng còng khô xuôi ngược 
                  
Đội mưa ôm nắng thân côi nơi hè phố 
                          
Một đôi quang gánh trên vai không còn giao rau sạch 
                       
Giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây (tưởng là mơ) 
 

                           
Một đôi quang gánh trên vai lưng còng khô xuôi ngược 
                  
Đội mưa ôm nắng thân côi nơi hè phố 
                          
Một đôi quang gánh trên vai không còn giao rau sạch 
                      
Giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng là mơ 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gánh hàng rau - Hà Anh Tuấn

				                [Em] [Bm] [Em] [Bm] [Em] [Am] [Em] 
Intro:    
          [Em]            [Bm]     
Một đôi quang gánh trên vai lưng còng thôi xuôi ngược 
        [Em]          [Bm] 
Đội mưa ôm nắng thân côi nơi hè phố 
          [Em]            [Bm]    
Một đôi quang gánh trên vai không còn giao rau sạch 
        [Am]        [Em]      [Bm] 
Giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng là mơ 
 

         [Em]      [Bm] 
Gánh rau đôi đồng xanh và tươi 
          [Em]      [Bm]
Tính sao công người ngày chăm lo 
       [Em]        [Bm]     [Am]      [Bm] 
Có khi mưa về khu vườn bao la nhà mái lá lên tầng cao 
          [Em]       [Bm]       [Em]     [Bm] 
Sáng này không còn gông gánh nữa , ôi niềm vui đã đến rồi 
         [Em]      [Bm]       [Am]                  [Bm] 
Nắng mưa vơi nhẹ còn đâu nữa , đôi hàng rau sau bao năm bên nhau như người thân 
 

        
(Đánh như trên) 
             
Chord by Trương Công Tâm 
 

                           
Một đôi quang gánh trên vai lưng còng thôi xuôi ngược 
                  
Đội mưa ôm nắng thân côi nơi hè phố 
                          
Một đôi quang gánh trên vai không còn giao rau sạch 
                      
Giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng là mơ 
 

                
Gánh rau đôi đồng xanh và tươi 
                 
Tính sao công người ngày chăm lo 
                           
Có khi mưa về khu vườn bao la nhà mái lá lên tầng cao 
                             
Sáng này không còn gông gánh nữa, ôi niềm vui đã đến rồi 
                                        
Nắng mưa vơi nhẹ còn đâu nữa, đôi hàng rau sau bao năm bên nhau như người thân 
 

                           
Một đôi quang gánh trên vai lưng còng khô xuôi ngược 
                  
Đội mưa ôm nắng thân côi nơi hè phố 
                          
Một đôi quang gánh trên vai không còn giao rau sạch 
                       
Giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây (tưởng là mơ) 
 

                           
Một đôi quang gánh trên vai lưng còng khô xuôi ngược 
                  
Đội mưa ôm nắng thân côi nơi hè phố 
                          
Một đôi quang gánh trên vai không còn giao rau sạch 
                      
Giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng là mơ 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com