1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gánh hàng rau - Hà Anh Tuấn

Cuộn trang

[Em] [Bm] [Em] [Bm] [Em] [Am] [Em] Intro: [Em] [Bm] Một đôi quang gánh trên vai lưng còng thôi xuôi ngược [Em] [Bm] Đội mưa ôm nắng thân côi nơi hè phố [Em] [Bm] Một đôi quang gánh trên vai không còn giao rau sạch [Am] [Em] [Bm] Giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng là mơ [Em] [Bm] Gánh rau đôi đồng xanh và tươi [Em] [Bm] Tính sao công người ngày chăm lo [Em] [Bm] [Am] [Bm] Có khi mưa về khu vườn bao la nhà mái lá lên tầng cao [Em] [Bm] [Em] [Bm] Sáng này không còn gông gánh nữa , ôi niềm vui đã đến rồi [Em] [Bm] [Am] [Bm] Nắng mưa vơi nhẹ còn đâu nữa , đôi hàng rau sau bao năm bên nhau như người thân (Đánh như trên) Chord by Trương Công Tâm Một đôi quang gánh trên vai lưng còng thôi xuôi ngược Đội mưa ôm nắng thân côi nơi hè phố Một đôi quang gánh trên vai không còn giao rau sạch Giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng là mơ Gánh rau đôi đồng xanh và tươi Tính sao công người ngày chăm lo Có khi mưa về khu vườn bao la nhà mái lá lên tầng cao Sáng này không còn gông gánh nữa, ôi niềm vui đã đến rồi Nắng mưa vơi nhẹ còn đâu nữa, đôi hàng rau sau bao năm bên nhau như người thân Một đôi quang gánh trên vai lưng còng khô xuôi ngược Đội mưa ôm nắng thân côi nơi hè phố Một đôi quang gánh trên vai không còn giao rau sạch Giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây (tưởng là mơ) Một đôi quang gánh trên vai lưng còng khô xuôi ngược Đội mưa ôm nắng thân côi nơi hè phố Một đôi quang gánh trên vai không còn giao rau sạch Giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng là mơ

Video hướng dẫn