1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gánh hàng rau

Cuộn trang

Một đôi quang [Em] gánh trên đôi vai còng [Bm] thôi xuôi ngược Đội mưa ôm [Em] nắng thân côi nơi hè [Bm] phố Một đôi quang [Em] gánh trên vai không còn [Bm] giao rau sạch Giấc mơ nhà [Am] cao sớm hôm giờ [Bm] đây tưởng là [Em] mơ. Gánh rau đôi [Em] đồng xanh và [Bm] tươi Tính sao công [Em] người ngày chăm [Bm] lo Có khi mưa [Em] về khu vườn [Bm] bao la Nhà mái [Am] lá lên tầng [Bm] cao. Sáng này không [Em] còn gồng gánh [Bm] nữa Ôi niềm [Em] vui đã đến [Bm] rồi Nắng mưa vơi [Em] nhẹ còn đâu [Bm] nữa Đôi hàng [Am] rau sau bao năm bên nhau như người [Bm] thân. Một đôi quang [Em] gánh trên đôi vai còng [Bm] thôi xuôi ngược Đội mưa ôm [Em] nắng thân côi nơi hè [Bm] phố Một đôi quang [Em] gánh trên vai không còn [Bm] giao rau sạch Giấc mơ nhà [Am] cao sớm hôm giờ [Bm] đây tưởng là [Em] mơ.

Video hướng dẫn