1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gánh lúa

Cuộn trang

Mênh [C] mông mênh mông gánh [F] lúa mênh [C] mông Lúc [Dm] trời mà rạng [Gm] đông rạng [G] đông Bóng [C] người thấp [G] thoáng cuối [C] đường thanh [G] vắng Bước [Am] đều mà quang gánh nặng [G] vai Chơi [C] vơi chơi vơi tiếng [F] hát chơi [C] vơi Dân [Gm] làng mà làng [Cm] ơi [Gm] làng [Cm] ơi [Bb] Tiếng [Dm] người ơi [Am] ới qua [G7] làn nắng [Am] mới Vui [C] chân đi tới [F] phiên chợ [C] mai Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về Gánh thóc [Am] về gánh thóc [C] về [G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về! [G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về! Rung [C] rinh rung rinh gánh [F] lúa rung [C] rinh Cánh [Dm] đồng mà xinh [Gm] xinh rằng [G] xinh Lão [C] bà tóc [G] trắng kĩu [C] kịt quang [G] gánh Môi [Am] trầu mà tươi đám cỏ [G] xanh Rung [C] rinh rung rinh gánh [F] lúa rung [C] rinh Sức [Gm] già mà còn [Cm] nhanh [Gm] còn [Cm] nhanh [Bb] Thóc [Dm] bà phơi [Am] nắng lúa [G7] nhà tôi [Am] gánh Hai [C] vai đem sức [F] nuôi toàn [C] dân Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về Gánh thóc [Am] về gánh thóc [C] về [G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về! [G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về! Ðêm [C] qua trăng mơ sáng [F] khắp thôn [C] quê Hỡi [Dm] chàng mà chàng [Gm] ơi chàng [G] ơi Có [C] nàng xay [G] lúa quyến [C] tròn thương [G] nhớ Thương [Am] chàng mà dãi nắng dầm [G] mưa Ðêm [C] qua trăng mơ thức [F] suốt canh [C] khuya Hỡi [Gm] chàng mà chàng [Cm] ơi [Gm] chàng [Cm] ơi [Bb] Sớm [Dm] ngày mai [Am] tới thóc [G7] vàng cơm [Am] mới Ði [C] nuôi dân gánh [F] một thành [C] hai Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về Gánh thóc [Am] về gánh thóc [C] về [G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về! [G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về!

Video hướng dẫn