1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gánh lúa

Phạm Duy
Gánh lúa
Nguồn: hopamviet.com