highlight chords
1. [Em] Bởi cứu Chúa đã đến chịu chết và [D] treo trên đồi
[Em] Huyết cứu Chúa đã đổ để gánh tội [D] thay chúng [B7] ta 
[Em] Xóa hết những ác uế Ngài chữa lành [D] cho bao [G] người 
Làn [C] roi Ngài chịu đớn [F#7] đau vì [B7] ta 

2. [Em] Bởi cứu Chúa đã đến làm giá chuộc [D] cho bao người 
[Em] Huyết cứu Chúa đã đổ để gánh tội [D] thay chúng [B7] ta 
[Em] Cất hết những lối ác Ngài đã được [D] xưng công [G] bình 
Mọi [C] điều Ngài làm lớn [B7] thay lạ [Em] thay 

ĐK:
[C] Gánh, Chúa đã gánh thay buồn [G] bực của tôi trên [Em] đồi 
[C] Gánh, Ngài đã [Am] gánh mọi ốm [F#7] đau của [B7] tôi 
Tình yêu [Am] Chúa tuyệt vời, quá [D] lớn với tôi 
Bởi [G] yêu, Chúa cam chịu [C] hình 
Tình yêu [Am] Chúa tuyệt vời chẳng [Em] chi so bằng 
Ngài [F#7] yêu thương nhân gian phó [B7] thân 

[C] Gánh, Chúa đã gánh thay nhục [G] hình thế tôi trên [Em] đồi 
[C] Gánh, Ngài đã [Am] gánh mọi đớn [F#7] đau vì [B7] tôi 
Vì yêu [Am] những người tội Chúa [D] đã phó thân 
Huyết [G] tuôn nát tan trên [C] đồi 
Lòng ta [Am] đến thuận hòa với [Em] Cha nhân từ 
Ngài [F#7] đang dang tay ra đón [B7] ta
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gánh

Lê Anh Đông
1. [Em] Bởi cứu Chúa đã đến chịu chết và [D] treo trên đồi
[Em] Huyết cứu Chúa đã đổ để gánh tội [D] thay chúng [B7] ta 
[Em] Xóa hết những ác uế Ngài chữa lành [D] cho bao [G] người 
Làn [C] roi Ngài chịu đớn [F#7] đau vì [B7] ta 

2. [Em] Bởi cứu Chúa đã đến làm giá chuộc [D] cho bao người 
[Em] Huyết cứu Chúa đã đổ để gánh tội [D] thay chúng [B7] ta 
[Em] Cất hết những lối ác Ngài đã được [D] xưng công [G] bình 
Mọi [C] điều Ngài làm lớn [B7] thay lạ [Em] thay 

ĐK:
[C] Gánh, Chúa đã gánh thay buồn [G] bực của tôi trên [Em] đồi 
[C] Gánh, Ngài đã [Am] gánh mọi ốm [F#7] đau của [B7] tôi 
Tình yêu [Am] Chúa tuyệt vời, quá [D] lớn với tôi 
Bởi [G] yêu, Chúa cam chịu [C] hình 
Tình yêu [Am] Chúa tuyệt vời chẳng [Em] chi so bằng 
Ngài [F#7] yêu thương nhân gian phó [B7] thân 

[C] Gánh, Chúa đã gánh thay nhục [G] hình thế tôi trên [Em] đồi 
[C] Gánh, Ngài đã [Am] gánh mọi đớn [F#7] đau vì [B7] tôi 
Vì yêu [Am] những người tội Chúa [D] đã phó thân 
Huyết [G] tuôn nát tan trên [C] đồi 
Lòng ta [Am] đến thuận hòa với [Em] Cha nhân từ 
Ngài [F#7] đang dang tay ra đón [B7] ta

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn