1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gánh

Cuộn trang

1. [Em] Bởi cứu Chúa đã đến chịu chết và [D] treo trên đồi [Em] Huyết cứu Chúa đã đổ để gánh tội [D] thay chúng [B7] ta [Em] Xóa hết những ác uế Ngài chữa lành [D] cho bao [G] người Làn [C] roi Ngài chịu đớn [F#7] đau vì [B7] ta 2. [Em] Bởi cứu Chúa đã đến làm giá chuộc [D] cho bao người [Em] Huyết cứu Chúa đã đổ để gánh tội [D] thay chúng [B7] ta [Em] Cất hết những lối ác Ngài đã được [D] xưng công [G] bình Mọi [C] điều Ngài làm lớn [B7] thay lạ [Em] thay ĐK: [C] Gánh, Chúa đã gánh thay buồn [G] bực của tôi trên [Em] đồi [C] Gánh, Ngài đã [Am] gánh mọi ốm [F#7] đau của [B7] tôi Tình yêu [Am] Chúa tuyệt vời, quá [D] lớn với tôi Bởi [G] yêu, Chúa cam chịu [C] hình Tình yêu [Am] Chúa tuyệt vời chẳng [Em] chi so bằng Ngài [F#7] yêu thương nhân gian phó [B7] thân [C] Gánh, Chúa đã gánh thay nhục [G] hình thế tôi trên [Em] đồi [C] Gánh, Ngài đã [Am] gánh mọi đớn [F#7] đau vì [B7] tôi Vì yêu [Am] những người tội Chúa [D] đã phó thân Huyết [G] tuôn nát tan trên [C] đồi Lòng ta [Am] đến thuận hòa với [Em] Cha nhân từ Ngài [F#7] đang dang tay ra đón [B7] ta

Video hướng dẫn