1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gạo trắng trăng thanh

Hoàng Thi Thơ
Gạo trắng trăng thanh Gạo trắng trăng thanh
Nguồn: hopamviet.com