1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gạo trắng trăng thanh

Cuộn trang

Trong đêm [Dm] trăng, tiếng chày [Gm] khua, ta hát [A7] vang trong đêm trường mênh [Dm] mang Ai đang [C] say, chày buông [A7] rơi, nghe tiếng vơi tiếng [Dm] đầy [A7] [Dm] Ai đang đi, trên đường [Gm] đê, tai lắng [A7] nghe muôn câu hò đê [Dm] mê Vô đây [C] em, dù trời [A7] khuya anh nhớ đưa em [Dm] về [A7] [Dm] Muôn câu hò, hò hò [F] khoan, đang mãi [A7] vang trong đêm [Dm] dài, Gái trai làng chiều hôm [F] nay đang mãi [A7] say theo tiếng [Dm] chày Đêm chơi [G] vơi gạo cười [F] tươi, như chuyền [A7] hơi ấm, ấm lòng [Dm] người Hò [D7] hô hò anh [G] em giã trắng cối [A] này Hò [Dm][F] hò duyên ta ví [A] đặng hò [Dm] hô hò sông dài Long là Cửu [A] Long Muôn cầu [Dm] hò hò hò [F] khoan đang mãi [A7] vang trong đêm [Dm] dài Gái trai làng chiều hôm [F] nay đang mãi say theo tiếng [Dm] chày Đêm chơi [G] vơi, gạo cười [F] tươi như chuyền [A7] hơi ấm, ấm lòng [Dm] người Hò [D7] hô hò Em [G] ơi! Gạo trắng như [A] ngà ò [Dm][F] hò nuôi dân giết [A] giặc Hò [Dm] hô hò nước nhà là quang [A7] vinh. Ai xa [Dm] xăm, ai buồn [Gm] chăng, nghe hát [A7] vang muôn câu hò thênh [Dm] thang Chân băng [C] ngang, vào nơi [A7] đây, chấp mối duyên lỡ [Dm] làng. [A7] [Dm] Trong đêm thanh, trăng tàn [Gm] canh, bao tiếng [A7] ca theo tiếng chày nhanh [Dm] nhanh Dư âm [C] xa, còn vang [A7] mãi trong ánh đêm trăng [Dm][A7] [Dm] Trong đêm thanh, trăng tàn [Gm] canh, bao tiếng [A7] ca theo tiếng chày nhanh [Dm] nhanh Dư âm [C] xa, còn vang [A7] mãi trong ánh đêm trăng [Dm][C] Còn vang [A7] mãi trong xóm nghèo làng [Dm] ta.

Video hướng dẫn