Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gặp nhau làm ngơ

Cuộn trang

[G] Nhớ xưa khi lạ [Am] nhau chung một [D] đường kẻ trước người [G] sau [Bm] Chàng lặng đi theo nàng hát vu [C] vơ mấy [D] câu nhạc [Em] tình [Bm] Nàng làm như vô tình gái đoan [C] trang dễ [D] đâu làm [G] quen. [G] Lối đi qua nhà [Am] em nghe nồng [D] nàn mùi dạ lý thật [G] thơm [Bm] Khi đêm sang đom [Em] đóm đong đưa [Bm] giờ nàng đã ngủ [Em] chưa [G] Đi lang thang khuya [Am] lắc khuya lơ [C] đèn nhà ai thắp [G] sớm [Bm] Gom suy tư thao [Em] thức đêm mơ [Bm] chàng bèn viết lá [Em] thư [G] Hai hôm sau mới [Em] dám đưa [Am] thơ [C] nàng nhận [D] nhưng làm [G] thinh. [G] Nhớ khi xưa còn [Am] thơ tuy thương [D] thầm gặp nhau cứ lặng [G] câm [Bm] Chuyện tình yêu ban đầu mấy ai [C] may mắn [D] chung nhịp [Em] cầu [Bm] Nàng kiệu hoa theo chồng nước mắt [C] tôi rớt [D] bên bờ [G] sông [G] Đã không như là [Am] mơ nếu tình [D] cờ gặp nhau chớ làm [G] ngơ.