1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gặp nhau làm ngơ

Trần Thiệt Thanh
Nguồn: saigonocean.com