1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn

Hoàng Hà
Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn
Nguồn: hopamviet.com