highlight chords
Verse 1:
[A]Jo –Jo was a man who [A7]thought he was a loner,
[D]B ut he knew it couldn’t [A]l ast
(same chord progression to these lyrics:)
Jo–Jo left his home in Tucson, Arizona,
For some California grass.
Chorus:
[A7]Ge t back, Get back, Get Back
To where you once [D]belonge [A]d
(x3)
Verse 2: (same chords as verse 1)
Sweet Loretta Martin thought she was a woman,
But she was another man.
All the girls around her said ‘She’s got it coming,
But she gets it while she can.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Get Back

The Beatles
Verse 1:
[A]Jo –Jo was a man who [A7]thought he was a loner,
[D]B ut he knew it couldn’t [A]l ast
(same chord progression to these lyrics:)
Jo–Jo left his home in Tucson, Arizona,
For some California grass.
Chorus:
[A7]Ge t back, Get back, Get Back
To where you once [D]belonge [A]d
(x3)
Verse 2: (same chords as verse 1)
Sweet Loretta Martin thought she was a woman,
But she was another man.
All the girls around her said ‘She’s got it coming,
But she gets it while she can.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com