highlight chords
[Em] The valley [D] green was [C] so serene [B7]
[Em] In the [D] middle [C] ran a [D] stream so [G] blue...[B7]
[Em] A maiden [D] fair, [C] in [B7] despair
[Em] once had [D] met her [C] true love [D] there 
and she [G] told him [G][B7] She would [B7] say
[Em]"Promise [D] me , [Em] when you [Bm] see
[Em] a white [C] rose you'll [D] think of [Em] me
[Am] I love you [Em] so, [F] Never let [C] go
[Em] I will [D] be...[C] your [Bm] ghost of a [Em] rose"

[Em] [C6] [D] [Em] [C6] [D] 

[Em] Her eyes [D] believed in [C] myste-[B7] ries
[Em] She would [D] lay a [C] mongst the [D] leaves of [G] amber [B7]
[Em] Her spirit [D] wild, [C] heart of a [B7] child, yet [Em] gentle [D] still 
and [C] quiet and [D] mild and he [G] loved her [G] When [B7] she would [B7] say
[Em] "Promise [D] me , [Em] when you [Bm] see
[Em] a white [C] rose you'll [D] think of [Em] me
[Am] I love you [Em] so, [F] Never let [C] go 
[Em] I will [D] be [C] your [Bm] ghost of a [Em] rose"

[Em] [C6] [D] [Em] [C6] [D] ghost of a [Em] rose [C6] [D] [Em] [E]
[Am] [F6] [G] [Am] [F6] [G] [Am] [F6] [G] [Am] [D] [D] 
[F] [C] [Am] [Em] [F] [C] [G] [F] [C] [Am] [Em] [F] [C] [D] [B7] [B7]

[Em] When all was [D] done, she [C] turned to [B7] run 
[Em] Dancing [D] to the [C] setting [D] sun as he [G] watched her [B7]
[Em] And ever [D] more he [C] thought he [B7] saw 
A [Em] glimpse of [D] her up [C] on the [D] moors for-[G] ever. He'd [B7] hear her [B7] say

[Em] "Promise [D] me , [Em] when you [Bm] see
[Em] a white [C] rose you'll [D] think of [Em] me
[Am] I love you [Em] so, [F] Never let [C] go, 
[Em] I will [D] be...[C] your [Bm] ghost of a [Em] rose"

[Em] [C6] [D] [Em] [C6] [D]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ghost of a rose

Blackmore's Night
[Em] The valley [D] green was [C] so serene [B7]
[Em] In the [D] middle [C] ran a [D] stream so [G] blue...[B7]
[Em] A maiden [D] fair, [C] in [B7] despair
[Em] once had [D] met her [C] true love [D] there 
and she [G] told him [G][B7] She would [B7] say
[Em]"Promise [D] me , [Em] when you [Bm] see
[Em] a white [C] rose you'll [D] think of [Em] me
[Am] I love you [Em] so, [F] Never let [C] go
[Em] I will [D] be...[C] your [Bm] ghost of a [Em] rose"

[Em] [C6] [D] [Em] [C6] [D] 

[Em] Her eyes [D] believed in [C] myste-[B7] ries
[Em] She would [D] lay a [C] mongst the [D] leaves of [G] amber [B7]
[Em] Her spirit [D] wild, [C] heart of a [B7] child, yet [Em] gentle [D] still 
and [C] quiet and [D] mild and he [G] loved her [G] When [B7] she would [B7] say
[Em] "Promise [D] me , [Em] when you [Bm] see
[Em] a white [C] rose you'll [D] think of [Em] me
[Am] I love you [Em] so, [F] Never let [C] go 
[Em] I will [D] be [C] your [Bm] ghost of a [Em] rose"

[Em] [C6] [D] [Em] [C6] [D] ghost of a [Em] rose [C6] [D] [Em] [E]
[Am] [F6] [G] [Am] [F6] [G] [Am] [F6] [G] [Am] [D] [D] 
[F] [C] [Am] [Em] [F] [C] [G] [F] [C] [Am] [Em] [F] [C] [D] [B7] [B7]

[Em] When all was [D] done, she [C] turned to [B7] run 
[Em] Dancing [D] to the [C] setting [D] sun as he [G] watched her [B7]
[Em] And ever [D] more he [C] thought he [B7] saw 
A [Em] glimpse of [D] her up [C] on the [D] moors for-[G] ever. He'd [B7] hear her [B7] say

[Em] "Promise [D] me , [Em] when you [Bm] see
[Em] a white [C] rose you'll [D] think of [Em] me
[Am] I love you [Em] so, [F] Never let [C] go, 
[Em] I will [D] be...[C] your [Bm] ghost of a [Em] rose"

[Em] [C6] [D] [Em] [C6] [D]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn