1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc

Cuộn trang

[F]...Giá như có ai ngồi ở [G]đằng sau xe Ôm thật [Dm7]lâu tựa [G]đầu vào lưng của [C]tôi [F]Giá như có ai cùng dạo [G]quanh phố xá Tôi sẽ [Dm7]vui sẽ hạnh phúc biết [G]bao Hẹn [F]hò với những cô đơn riêng tôi một c[G]hiều lang thang Hẹn [Em]hò với những miên man trong tôi tình [Am]yêu vỡ nát Cần tin [Dm7]nhắn mỗi ngày , cần những hỏi [G]han Cho [E7]tôi yên mình hơn chút [F]Giá như có người [G]đợi tôi đâu [Em]đó giữa cuộc [Am]đời [F]Giá như có người [G]đợi ôm tôi mỗi [C]tối [F]Giá như có người [G]ngồi nghe tôi [Em]kể bao vui [Am]buồn [Dm7]Giá như có thể [E7]ôm lấy ai và khó[Am]c lên Hẹn [F]hò với những cô đơn riêng tôi một c[G]hiều lang thang Hẹn [Em]hò với những miên man trong tôi tình [Am]yêu vỡ nát Cần tin [Dm7]nhắn mỗi ngày , cần những hỏi [G]han Cho [E7]tôi yên mình hơn chút [F]Giá như có người [G]đợi tôi đâu [Em]đó giữa cuộc [Am]đời [F]Giá như có người [G]đợi ôm tôi mỗi [C]tối [F]Giá như có người [G]ngồi nghe tôi [Em]kể bao vui [Am]buồn [Dm7]Giá như có thể [E7]ôm lấy ai và khó[Am]c lên

Video hướng dẫn