1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gia tài của mẹ

Cuộn trang

1. Một ngàn [G] năm nô lệ giặc Tàu Một trăm [D] năm đô hộ giặc [G] Tây Hai mươi [Am] năm nội chiến từng [G] ngày Gia tài của mẹ để lại cho [Em] con Gia tài của [D] mẹ là nước Việt [G] buồn 2. Một ngàn [G] năm nô lệ giặc Tàu Một trăm [D] năm đô hộ giặc [G] Tây Hai mươi [Am] năm nội chiến từng [G] ngày Gia tài của mẹ một rừng xương [Em] khô Gia tài của [D] mẹ một núi đầy [G] mồ ĐK: Dạy cho [G] con tiếng nói thật thà Mẹ mong [C] con chớ quên màu [G] da [C] Con chớ quên màu [G] da nước Việt [D] xưa [G] Mẹ mong trông con mau bước về nhà Mẹ mong [C] con lũ con đường [G] xa [C] Ôi lũ con cùng [G] cha quên hận thù 3. Một ngàn [G] năm nô lệ giặc Tàu Một trăm [D] năm đô hộ giặc [G] Tây Hai mươi [Am] năm nội chiến từng [G] ngày Gia tài của mẹ ruộng đồng khô [Em] khan Gia tài của [D]mẹ nhà cháy từng [G] hàng 4. Một ngàn [G] năm nô lệ giặc Tàu Một trăm [D] năm đô hộ giặc [G] Tây Hai mươi [Am] năm nội chiến từng[G] ngày Gia tài của mẹ một bọn lai [Em] căng Gia tài của [D] mẹ một lũ bội [G] tình

Video hướng dẫn