1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gia tài của nó

Cuộn trang

Đứa bé tuổi lên [Dm] tám già như tuổi mười lăm Ghế đá công [Bb] viên thay cho giường [Dm] nằm Nhai miếng cơm [Bb] khô đêm đêm thì [Gm] thầm Mẹ ơi có [Bb] biết con [Dm] sống đời tối [A7] tăm. Nó đã mồ côi [Dm] sớm chạy lo từng hạt cơm Cha nó hy [Bb] sinh xa xôi trận [Dm] tiền Mẹ chết ôm [Bb] con trong cơn buồn [Gm] phiền Còn đâu nước [Dm] mắt thương [A7] mình từng đêm [Dm] đêm. [Am] Gia tài của [Dm][Am] gia tài của [Dm][Am] Là cây sắt [Dm] cong [Am] là chai là [Dm] giấy [D7] Là túi ni [Gm] lông là năm ngón [Bb] gầy Bơi tìm cuộc [A7] sống [Am] Gia tài của [Dm][Am] gia tài của [Dm][Am] Là bãi rác [Dm] rơm, [Am] là lon là [Dm] áo [D7] Quần rách xác [Gm] xơ, là bao khốn [Bb] cùng Chất đầy tuổi [Dm] thơ Mắt nó thèm cơm [Dm] cháo nhìn lên tận lầu cao Nó biết trên [Bb] kia ai vui nhà [Dm] lầu Nó biết nơi [Bb] đây dân oan phận [Gm] nghèo Buồn thay thân [Bb] nó đêm [A7] này về nơi [Dm] đâu.

Video hướng dẫn