highlight chords
Đứa bé tuổi lên [Dm] tám già như tuổi mười lăm
Ghế đá công [Bb] viên thay cho giường [Dm] nằm
Nhai miếng cơm [Bb] khô đêm đêm thì [Gm] thầm
Mẹ ơi có [Bb] biết con [Dm] sống đời tối [A7] tăm.
Nó đã mồ côi [Dm] sớm chạy lo từng hạt cơm
Cha nó hy [Bb] sinh xa xôi trận [Dm] tiền
Mẹ chết ôm [Bb] con trong cơn buồn [Gm] phiền
Còn đâu nước [Dm] mắt thương [A7] mình từng đêm [Dm] đêm.
[Am] Gia tài của [Dm][Am] gia tài của [Dm][Am] Là cây sắt [Dm] cong [Am] là chai là [Dm] giấy
[D7] Là túi ni [Gm] lông là năm ngón [Bb] gầy
Bơi tìm cuộc [A7] sống
[Am] Gia tài của [Dm][Am] gia tài của [Dm][Am] Là bãi rác [Dm] rơm, [Am] là lon là [Dm] áo
[D7] Quần rách xác [Gm] xơ, là bao khốn [Bb] cùng
Chất đầy tuổi [Dm] thơ
Mắt nó thèm cơm [Dm] cháo nhìn lên tận lầu cao
Nó biết trên [Bb] kia ai vui nhà [Dm] lầu
Nó biết nơi [Bb] đây dân oan phận [Gm] nghèo
Buồn thay thân [Bb] nó đêm [A7] này về nơi [Dm] đâu.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gia tài của nó

Anh Bằng
Đứa bé tuổi lên [Dm] tám già như tuổi mười lăm
Ghế đá công [Bb] viên thay cho giường [Dm] nằm
Nhai miếng cơm [Bb] khô đêm đêm thì [Gm] thầm
Mẹ ơi có [Bb] biết con [Dm] sống đời tối [A7] tăm.
Nó đã mồ côi [Dm] sớm chạy lo từng hạt cơm
Cha nó hy [Bb] sinh xa xôi trận [Dm] tiền
Mẹ chết ôm [Bb] con trong cơn buồn [Gm] phiền
Còn đâu nước [Dm] mắt thương [A7] mình từng đêm [Dm] đêm.
[Am] Gia tài của [Dm][Am] gia tài của [Dm][Am] Là cây sắt [Dm] cong [Am] là chai là [Dm] giấy
[D7] Là túi ni [Gm] lông là năm ngón [Bb] gầy
Bơi tìm cuộc [A7] sống
[Am] Gia tài của [Dm][Am] gia tài của [Dm][Am] Là bãi rác [Dm] rơm, [Am] là lon là [Dm] áo
[D7] Quần rách xác [Gm] xơ, là bao khốn [Bb] cùng
Chất đầy tuổi [Dm] thơ
Mắt nó thèm cơm [Dm] cháo nhìn lên tận lầu cao
Nó biết trên [Bb] kia ai vui nhà [Dm] lầu
Nó biết nơi [Bb] đây dân oan phận [Gm] nghèo
Buồn thay thân [Bb] nó đêm [A7] này về nơi [Dm] đâu.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com