1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giã từ đêm mưa

Cuộn trang

Ðêm [Am] khuya mưa [Am7] rơi rơi trên đường [Dm] vắng [Dm7] Ðôi [G] chân lang [G7] thang tâm tư trầm [C] lắng Hạt [E7] mưa réo rắt nỗi [Am] buồn cho thế gian [G] sầu Thương mối duyên [F] đầu yêu lứa đôi [E] nghèo [D] Ðội [E] mưa [D][E7] đi. Ði [Am] trong đêm [Am7] mưa mưa rơi tầm [Dm][Dm7] Hoang [G] mang bâng [G7] khuâng ai mong từ [C] giã Hạt [E7] mưa rơi ướt mi [Am] nàng se thắt tim [G] chàng Giây phút ngỡ [F] ngàng đôi lứa thôi [E] đành [F] Giã [E7] từ đêm [Am] mưa. Ơ ớ ơ ơ [G] ờ ơ ớ ơ ơ [F] ờ Ơ ớ ơ ơ [E][D] ơ [E] ơ [D][E7] ơ [F] Giã [E7] từ đêm [Am] mưa.

Video hướng dẫn