1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giã từ quạnh hiu

Cuộn trang

[F] Nàng ơi nàng nàng [Am] ơi mùa [Dm] thu đã đến chưa [C] em Mà mây trên [Bb] trời mây trên [Am] trời đã bàng bạc [C] trôi [Am] Chàng là chàng chàng [C] ơi nhìn [Dm] xem cây lá quanh [C] ta Lá trên [Bb] cành đã màu [C7] màu lá vàng [F] tươi [Am] Ơ thu đến cho [Dm] tình mình mộng [Am] mơ Thu đến cho [Bb] lòng người nhớ [C] người đợi chờ [Dm] ai Lòng bâng [Gm] khuâng rồi thẩn [C] thơ [Gm] Ơ thu đến cho [Dm] người người tìm [C] nhau Cho ấm cõi [Bb] lòng còn giá [C] lạnh hãy gần [Dm] nhau Tựa vào [C7] nhau xin giã từ quạnh [F] hiu

Video hướng dẫn