highlight chords
				                  [Dm]      [C]        [Am]  
Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn 
 

       [Dm]       [Bb]      [F]     [A]  
Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi 
 

      [Dm]     [Bb]      [C]         [F]  
Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai giăng với lũy hào sâu 
 

    [Gm]        [Dm]     [A]      [Bb]  
Lổ châu mai với những địa lôi, đã bao phen máu anh tuôn 
 

    [C]        [A7]   
Cho còn lại đến mãi bây giờ . 
 

 

       [Dm]      [C]      [Am] 
Trả súng đạn nầy hết sạch nợ sông núi rồi 
 

      [Dm]     [Bb]        [F]    [A]  
Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao 
 

        [Dm]       [Bb]      [C]         [F]  
Vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu với cây đa Khóm trúc hàng cau, 
 

    [Gm]       [Dm]     [A]       [Bb]  
với con đê có chiếc cầu tre Đã bao năm vắng chân anh, 
 

    [C]          [Dm]  
nên trở thành hoang phế rong rêu 
 

  
ĐK: 
 

    [Am]       [Dm] 
Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa 
 

    [C]       [F]  
Rồi anh sẽ đón cha mẹ về 
 

    [Dm]        [Bb] 
Rồi anh sẽ sang thăm nhà em 
 

     [C]       [Bb]      [A]   [A7]  
Với miếng cau, với miếng trầu, ta làm lại từ đầu.. 
 

    [Am]      [Dm]  
Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm 
 

    [C]          [F]   
Mộ bia kín trong nghĩa địa buồn 
 

    [Dm]       [Bb]  
Bạn anh đó đang say ngủ yên 
 

    [C]      [Bb]      [A]    
Xin cám ơn, xin cám ơn người nằm xuống . 
 

 

     [Dm]      [C]       [Am]  
Để có một ngày, có một ngày cho chúng mình 
 

      [Dm]      [Bb]         [F]    [A]  
Ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la 
 

         [Dm]      [Bb]      [C]        [F]    
Chuông chùa làng xa chiều lại vang biết ai lên khói ấm tình thương 
 

    [Gm]        [Dm]     [A]       [Bb]  
Bát cơm rau thắm mối tình quê, có con trâu, có nương dâu 
 

      [C]       [Dm]   
Thiên đường nầy mơ ước bao lâu ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giã Từ Vũ Khí ( Dm )

				                  [Dm]      [C]        [Am]  
Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn 
 

       [Dm]       [Bb]      [F]     [A]  
Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi 
 

      [Dm]     [Bb]      [C]         [F]  
Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai giăng với lũy hào sâu 
 

    [Gm]        [Dm]     [A]      [Bb]  
Lổ châu mai với những địa lôi, đã bao phen máu anh tuôn 
 

    [C]        [A7]   
Cho còn lại đến mãi bây giờ . 
 

 

       [Dm]      [C]      [Am] 
Trả súng đạn nầy hết sạch nợ sông núi rồi 
 

      [Dm]     [Bb]        [F]    [A]  
Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao 
 

        [Dm]       [Bb]      [C]         [F]  
Vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu với cây đa Khóm trúc hàng cau, 
 

    [Gm]       [Dm]     [A]       [Bb]  
với con đê có chiếc cầu tre Đã bao năm vắng chân anh, 
 

    [C]          [Dm]  
nên trở thành hoang phế rong rêu 
 

  
ĐK: 
 

    [Am]       [Dm] 
Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa 
 

    [C]       [F]  
Rồi anh sẽ đón cha mẹ về 
 

    [Dm]        [Bb] 
Rồi anh sẽ sang thăm nhà em 
 

     [C]       [Bb]      [A]   [A7]  
Với miếng cau, với miếng trầu, ta làm lại từ đầu.. 
 

    [Am]      [Dm]  
Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm 
 

    [C]          [F]   
Mộ bia kín trong nghĩa địa buồn 
 

    [Dm]       [Bb]  
Bạn anh đó đang say ngủ yên 
 

    [C]      [Bb]      [A]    
Xin cám ơn, xin cám ơn người nằm xuống . 
 

 

     [Dm]      [C]       [Am]  
Để có một ngày, có một ngày cho chúng mình 
 

      [Dm]      [Bb]         [F]    [A]  
Ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la 
 

         [Dm]      [Bb]      [C]        [F]    
Chuông chùa làng xa chiều lại vang biết ai lên khói ấm tình thương 
 

    [Gm]        [Dm]     [A]       [Bb]  
Bát cơm rau thắm mối tình quê, có con trâu, có nương dâu 
 

      [C]       [Dm]   
Thiên đường nầy mơ ước bao lâu ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com