1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc mơ cánh cò

Cuộn trang

Gió [Am] chiều cứ hắt [G] hiu nghe buồn [Am] thiu Cánh cò trắng ấu [C] thơ bay về [Am] đâu Mà [F] chẳng thấy ghé [G] qua ghé qua ruộng [C] đồng Để [F] lúa mỏi vẫy [G] tay trông chờ [Am] mong Nhớ ngày bé thích vẽ [G] tranh về cánh [Am] đồng Có dòng sông có lũy [C] tre có mẹ [Am] tôi Còn [F] em thích vẽ [G] tranh về cánh [C] cò Cò [F] trắng sải cánh [G] bay trên cánh đồng [Am] xanh Cò [F] bay cò bay núi [G] cao biển sâu biết đâu [C] cò về Cò [F] bay cò bay có [G] nghe lời ru í ơi à [Am] ơi Cò [F] bay cò bay biết [G] sao gặp nhau ! Nước [C] chảy đá mòn Cò [F] bay cò bay tiếng [G] tơ đàn tôi tính tang tình [Am] tang Nhớ ngày ấy đắm [G] say thương cánh [Am] cò Tiếng đàn tôi tính [C] tang tang tình [Am] tang Bài [F] hát ru [G] em ru em đến [C] chơi Bài [F] hát ru [G] em một thời mộng [Am] mơ Thế là nắng rất [G] tươi khi mùa [Am] xuân Cánh đồng lúa ngát [C] xanh bên dòng [Am] sông Trầu [F] quấn lấy thân [G] cau đá vôi chờ [C] nhau Cò [F] trắng xoãi cánh [G] bay quanh cánh đồng [Am] tôi Cò [F] bay cò bay núi [G] cao biển sâu biết đâu [C] cò về Cò [F] bay cò bay có [G] nghe lời ru í ơi à [Am] ơi Cò [F] bay cò bay biết [G] sao gặp nhau ! Nước [C] chảy đá mòn Cò [F] bay cò bay tiếng [G] tơ đàn tôi tính tang tình [Am] tang Đến ngày ấy mới [G] hay em qua [Am] cầu Tiếng đàn tôi đứt [C] dây lơi lả [Am] lơi Bài [F] hát tiễn [G] em qua cánh [C] đồng Bài [F] hát đã bao [G] năm không thể [C] quên Bài [F] hát đến hôm [G] nay không thể [Am] quên

Video hướng dẫn