highlight chords
Gió [Am] chiều cứ hắt [G] hiu nghe buồn [Am] thiu 
Cánh cò trắng ấu [C] thơ bay về [Am] đâu 
Mà [F] chẳng thấy ghé [G] qua ghé qua ruộng [C] đồng 
Để [F] lúa mỏi vẫy [G] tay trông chờ [Am] mong
Nhớ ngày bé thích vẽ [G] tranh về cánh [Am] đồng 
Có dòng sông có lũy [C] tre có mẹ [Am] tôi 
Còn [F] em thích vẽ [G] tranh về cánh [C] cò 
Cò [F] trắng sải cánh [G] bay trên cánh đồng [Am] xanh 
Cò [F] bay cò bay núi [G] cao biển sâu biết đâu [C] cò về 
Cò [F] bay cò bay có [G] nghe lời ru í ơi à [Am] ơi 
Cò [F] bay cò bay biết [G] sao gặp nhau ! Nước [C] chảy đá mòn 
Cò [F] bay cò bay tiếng [G] tơ đàn tôi tính tang tình [Am] tang
Nhớ ngày ấy đắm [G] say thương cánh [Am] cò 
Tiếng đàn tôi tính [C] tang tang tình [Am] tang 
Bài [F] hát ru [G] em ru em đến [C] chơi 
Bài [F] hát ru [G] em một thời mộng [Am] mơ 
Thế là nắng rất [G] tươi khi mùa [Am] xuân 
Cánh đồng lúa ngát [C] xanh bên dòng [Am] sông 
Trầu [F] quấn lấy thân [G] cau đá vôi chờ [C] nhau 
Cò [F] trắng xoãi cánh [G] bay quanh cánh đồng [Am] tôi 
Cò [F] bay cò bay núi [G] cao biển sâu biết đâu [C] cò về 
Cò [F] bay cò bay có [G] nghe lời ru í ơi à [Am] ơi 
Cò [F] bay cò bay biết [G] sao gặp nhau ! Nước [C] chảy đá mòn 
Cò [F] bay cò bay tiếng [G] tơ đàn tôi tính tang tình [Am] tang
Đến ngày ấy mới [G] hay em qua [Am] cầu 
Tiếng đàn tôi đứt [C] dây lơi lả [Am] lơi 
Bài [F] hát tiễn [G] em qua cánh [C] đồng 
Bài [F] hát đã bao [G] năm không thể [C] quên 
Bài [F] hát đến hôm [G] nay không thể [Am] quên
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc mơ cánh cò

Vũ Quốc Việt
Gió [Am] chiều cứ hắt [G] hiu nghe buồn [Am] thiu 
Cánh cò trắng ấu [C] thơ bay về [Am] đâu 
Mà [F] chẳng thấy ghé [G] qua ghé qua ruộng [C] đồng 
Để [F] lúa mỏi vẫy [G] tay trông chờ [Am] mong
Nhớ ngày bé thích vẽ [G] tranh về cánh [Am] đồng 
Có dòng sông có lũy [C] tre có mẹ [Am] tôi 
Còn [F] em thích vẽ [G] tranh về cánh [C] cò 
Cò [F] trắng sải cánh [G] bay trên cánh đồng [Am] xanh 
Cò [F] bay cò bay núi [G] cao biển sâu biết đâu [C] cò về 
Cò [F] bay cò bay có [G] nghe lời ru í ơi à [Am] ơi 
Cò [F] bay cò bay biết [G] sao gặp nhau ! Nước [C] chảy đá mòn 
Cò [F] bay cò bay tiếng [G] tơ đàn tôi tính tang tình [Am] tang
Nhớ ngày ấy đắm [G] say thương cánh [Am] cò 
Tiếng đàn tôi tính [C] tang tang tình [Am] tang 
Bài [F] hát ru [G] em ru em đến [C] chơi 
Bài [F] hát ru [G] em một thời mộng [Am] mơ 
Thế là nắng rất [G] tươi khi mùa [Am] xuân 
Cánh đồng lúa ngát [C] xanh bên dòng [Am] sông 
Trầu [F] quấn lấy thân [G] cau đá vôi chờ [C] nhau 
Cò [F] trắng xoãi cánh [G] bay quanh cánh đồng [Am] tôi 
Cò [F] bay cò bay núi [G] cao biển sâu biết đâu [C] cò về 
Cò [F] bay cò bay có [G] nghe lời ru í ơi à [Am] ơi 
Cò [F] bay cò bay biết [G] sao gặp nhau ! Nước [C] chảy đá mòn 
Cò [F] bay cò bay tiếng [G] tơ đàn tôi tính tang tình [Am] tang
Đến ngày ấy mới [G] hay em qua [Am] cầu 
Tiếng đàn tôi đứt [C] dây lơi lả [Am] lơi 
Bài [F] hát tiễn [G] em qua cánh [C] đồng 
Bài [F] hát đã bao [G] năm không thể [C] quên 
Bài [F] hát đến hôm [G] nay không thể [Am] quên

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com