1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc mơ cha pi

Cuộn trang

Ở nơi [Am] ấy tôi đã thấy trên ngọn [C] núi cao Có hai [F] người, chỉ có hai [E7] người yêu [Dm] nhau ư [Am] ừ Họ đã [Am] sống không mùa đông không mùa [C] nắng mưa Có một [F] mùa, chỉ có một [E7] mùa yêu [Dm] nhau ư [Am] ừ Ở nơi [C] ấy đàn dê [A7] trắng nhởn nhơ quanh [Dm] đồi Một mái tranh [F] nghèo một nhà [E7] sàn yên [Am] vui Ở nơi [C] ấy họ đang [A7] sống cuộc sống yên [Dm] bình Ai nghèo cũng [Am] có cây đàn cha [C] pi Khi rung [Dm] lên vài sợi dây đàn đã đong [F] đầy hồn [E7] người [Am] Raglai Ôi [F] Raglai những rừng cây ngọn núi mang [C] tiếng đàn Cha pi [Am] Ai [F] yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe [C] đàn Cha pi [Am] Tôi [Dm] yêu Cha pi không còn cô đơn, không [Am] buồn, không vui Tôi [Dm] nghe Cha pi chợt thấy nao [F] lòng vì một [E7] giấc mơ, ôi Cha [Am] pi [Am] Chapi [Dm] ê , Chapi [Am] ê Chapi ê, [E7] Chapi, ôi Cha [Am] pi.

Video hướng dẫn