Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc mơ chapi

Cuộn trang

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao Có hai [C] người, chỉ có hai [B7] người yêu [Am] nhau ư [Em] ừ Họ đã [Em] sống không mùa đông không mùa [G] nắng mưa Có một [C] mùa, chỉ có một [B7] mùa yêu [Am] nhau ư [Em] ừ Ở nơi [G] ấy đàn dê [E7] trắng nhởn nhơ quanh [Am] đồi Một mái tranh [C] nghèo một nhà [B7] sàn yên [Em] vui Ở nơi [G] ấy họ đang [E7] sống cuộc sống yên [Am] bình Ai nghèo cũng [Em] có cây đàn cha [G] pi Khi rung [Am] lên vài sợi dây đàn đã đong [C] đầy hồn [B7] người [Em] Raglai Ôi [C] Raglai những rừng cây ngọn núi mang [G] tiếng đàn Cha pi [Em] Ai [C] yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe [G] đàn Cha pi [Em] Tôi [Am] yêu Cha pi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui Tôi [Am] nghe Cha pi chợt thấy nao [C] lòng vì một [B7] giấc mơ, ôi Cha [Em] pi [Em] Chapi [Am] ê , Chapi [Em] ê Chapi ê, [B7] Chapi, ôi Cha [Em] pi.