highlight chords
				                 [C]  
Em nằm em nhớ 
        [Am] 
Một ngày trong veo 
        [F]    
Một mùa nghiêng nghiêng 
       [Dm] 
Cánh đồng xa mờ 
   [Dm]       [G]  
Cánh cò nghiêng cuối trời 
 

     [C] 
Em về nơi ấy 
      [Am] 
Một bờ vai xanh 
       [F]  
Một dòng tóc xanh 
      [Dm]  
Đó là chân trời 
  [Dm]     [G]  
Hay là mưa cuối trời 
 

      [C]         
Và gió theo em đi về con đường 
       [Am]           
Và nắng theo em trên dòng sông vắng 
      [Dm]           
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm 
       [F]        [G]  
Người đã quên đi những lần em buồn 
 

       [C]          
Từng dấu chân xưa trên đường em về 
     [Am]            
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng 
      [Dm]         
Người đã đi qua những lời em kể 
      [F]        [G]  
Này giấc mơ trưa bao giờ em về? 
         [C]  
Một tiếng chuông chùa 
 

      [Dm]       [G]  
Này giấc mơ trưa bao giờ em về? 
      [C]  
Một giấc mơ vắng 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc mơ trưa (tone C)

				                 [C]  
Em nằm em nhớ 
        [Am] 
Một ngày trong veo 
        [F]    
Một mùa nghiêng nghiêng 
       [Dm] 
Cánh đồng xa mờ 
   [Dm]       [G]  
Cánh cò nghiêng cuối trời 
 

     [C] 
Em về nơi ấy 
      [Am] 
Một bờ vai xanh 
       [F]  
Một dòng tóc xanh 
      [Dm]  
Đó là chân trời 
  [Dm]     [G]  
Hay là mưa cuối trời 
 

      [C]         
Và gió theo em đi về con đường 
       [Am]           
Và nắng theo em trên dòng sông vắng 
      [Dm]           
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm 
       [F]        [G]  
Người đã quên đi những lần em buồn 
 

       [C]          
Từng dấu chân xưa trên đường em về 
     [Am]            
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng 
      [Dm]         
Người đã đi qua những lời em kể 
      [F]        [G]  
Này giấc mơ trưa bao giờ em về? 
         [C]  
Một tiếng chuông chùa 
 

      [Dm]       [G]  
Này giấc mơ trưa bao giờ em về? 
      [C]  
Một giấc mơ vắng 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com