Giấc mơ trưa (tone C)

≣≣
[C]
Em nằm em nhớ
[Am]
Một ngày trong veo
[F]
Một mùa nghiêng nghiêng
[Dm]
Cánh đồng xa mờ
[Dm] [G]
Cánh cò nghiêng cuối trời
[C]
Em về nơi ấy
[Am]
Một bờ vai xanh
[F]
Một dòng tóc xanh
[Dm]
Đó là chân trời
[Dm] [G]
Hay là mưa cuối trời
[C]
Và gió theo em đi về con đường
[Am]
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
[Dm]
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
[F] [G]
Người đã quên đi những lần em buồn
[C]
Từng dấu chân xưa trên đường em về
[Am]
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
[Dm]
Người đã đi qua những lời em kể
[F] [G]
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
[C]
Một tiếng chuông chùa
[Dm] [G]
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
[C]
Một giấc mơ vắng
Danh sách hợp âm (Click để tắt)