highlight chords
				                 [C#m]         [G#m]   
Người nói yêu tôi để cho tôi mơ mộng, 
       [A]                 [E]   
Một tình yêu mà bao ngày qua tôi vẫn thường ướ c mơ. 
    [A]                 [C#m]  
Giấc m ơ cùng anh sống chung dưới một ngô i nhà, 
       [A]                [G#] 
Mỗi buổi sán g thức giấc được trông thấy anh, 
 

    [C#m]            [G#m]   
Lời nó i chia tay khiến cho tôi n gây dại, 
         [A]               [E]  
Thật lòng không t hể tin giờ đây tan vỡ rồi giấc mơ. 
    [A]                [C#m]   
Tiếng y êu ngày xưa đã trao có thật khôn g người, 
   [A]               [C#m] 
Hay a nh chỉ muốn tìm một cuộc vui. 
 

          [C#m]              [A]   
Ngôi nhà ngày xưa ta đã mơ, giờ tan vào trong cơ n mưa. 
        [B]                [E]   
Ngôi nhà mà ha i ta muốn xây, chứ sao giờ đây sụ p đỗ. 
         [A]                [E]    
Một người bỏ đi k hông lý do, một người nơi đây ôm xót xa. 
           [B]            [G#] 
Từng chiều trên phố nhìn dòng người lại qua. 
 

 

           [C#m]               [A]  
Ngôi nhà tình yêu na y vắng anh, từng đêm mình em cô ơn. 
        [B]                  [E]    
Đôi lần chìm s âu trong giấc mơ cơn mơ cùng anh hạn h phúc. 
        [A]            
Chập chờn thoán g bên tai tiếng chuông. 
          [E]                  [G#]       [C#m] 
Giật mình đưa tay không thấy anh, mới biết giấc mơ anh đã mang đi rồi. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc Mơ Về Ngôi Nhà

				                 [C#m]         [G#m]   
Người nói yêu tôi để cho tôi mơ mộng, 
       [A]                 [E]   
Một tình yêu mà bao ngày qua tôi vẫn thường ướ c mơ. 
    [A]                 [C#m]  
Giấc m ơ cùng anh sống chung dưới một ngô i nhà, 
       [A]                [G#] 
Mỗi buổi sán g thức giấc được trông thấy anh, 
 

    [C#m]            [G#m]   
Lời nó i chia tay khiến cho tôi n gây dại, 
         [A]               [E]  
Thật lòng không t hể tin giờ đây tan vỡ rồi giấc mơ. 
    [A]                [C#m]   
Tiếng y êu ngày xưa đã trao có thật khôn g người, 
   [A]               [C#m] 
Hay a nh chỉ muốn tìm một cuộc vui. 
 

          [C#m]              [A]   
Ngôi nhà ngày xưa ta đã mơ, giờ tan vào trong cơ n mưa. 
        [B]                [E]   
Ngôi nhà mà ha i ta muốn xây, chứ sao giờ đây sụ p đỗ. 
         [A]                [E]    
Một người bỏ đi k hông lý do, một người nơi đây ôm xót xa. 
           [B]            [G#] 
Từng chiều trên phố nhìn dòng người lại qua. 
 

 

           [C#m]               [A]  
Ngôi nhà tình yêu na y vắng anh, từng đêm mình em cô ơn. 
        [B]                  [E]    
Đôi lần chìm s âu trong giấc mơ cơn mơ cùng anh hạn h phúc. 
        [A]            
Chập chờn thoán g bên tai tiếng chuông. 
          [E]                  [G#]       [C#m] 
Giật mình đưa tay không thấy anh, mới biết giấc mơ anh đã mang đi rồi. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com