1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giấc Mộng Lớn

Cuộn trang

Ngày xưa [D] rất xưa [Bm], lúc chưa [G]ai biết sống [D], Từ một nơi [D]chẳng tên gọi, [Bm]hóa ra vạn [G]triệu tinh tú [D]. Tiếng người than [D], tiếng người vui [Bm], tiếng dạy trên [G]cao xuống đời [D]này, trần lao, [D] Biết tươi đẹp [Bm], biết nô đùa [G], lầm than [A] Trần lao [D]biết sinh diệt, [Bm] biết đi tìm [G]trời cao. [A] Tiếng của tôi [D]đến từ đâu [Bm], chết về đâu [G] Xong giấc mộng [A]này, ngừng chơi [D]... Hà há hà [D] [Bm] [G] [A]ha

Video hướng dẫn