highlight chords
Intro: [D][Am]-[D][Am]-[Bm][Em][Am][D]-[Em][D]-[C][Am]-[D][G]-[D][G]
Giải phóng miền [G] Nam, chúng ta cùng quyết tiến [Bm] bước
Diệt Đế quốc [Em] Mỹ, phá tan bè lũ bán [C] nước
Ôi xương [Em] tan máu [Am] rơi, lòng hận thù ngất [G] trời
Sông [D] núi bao nhiêu [G] năm cắt [D] rời
Đây Cửu Long [G] hùng tráng, đây Trường Sơn [Am] vinh quang
Thúc giục đoàn [C] ta xung phong đi giết [G] thù
Vai sát vai chung [D] một bóng [G] cờ
Vùng [D] lên! Nhân dân miền Nam anh [Am] hùng
Vùng [D] lên! Xông pha vượt qua bão [Am] bùng
Thề [Bm] cứu lấy nước [Em] nhà! Thề [Am] hy sinh đến [D] cùng
Cầm [G] gươm, ôm [Em] súng, xông [D] tới
Vận [C] nước đã đên [Am] rồi. Bình [D] minh chiếu khắp [G] nơi.
Nguyện xây non [D] nước sáng tươi muôn [G] đời
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giải phóng Miền Nam

Huỳnh Minh Siêng
Intro: [D][Am]-[D][Am]-[Bm][Em][Am][D]-[Em][D]-[C][Am]-[D][G]-[D][G]
Giải phóng miền [G] Nam, chúng ta cùng quyết tiến [Bm] bước
Diệt Đế quốc [Em] Mỹ, phá tan bè lũ bán [C] nước
Ôi xương [Em] tan máu [Am] rơi, lòng hận thù ngất [G] trời
Sông [D] núi bao nhiêu [G] năm cắt [D] rời
Đây Cửu Long [G] hùng tráng, đây Trường Sơn [Am] vinh quang
Thúc giục đoàn [C] ta xung phong đi giết [G] thù
Vai sát vai chung [D] một bóng [G] cờ
Vùng [D] lên! Nhân dân miền Nam anh [Am] hùng
Vùng [D] lên! Xông pha vượt qua bão [Am] bùng
Thề [Bm] cứu lấy nước [Em] nhà! Thề [Am] hy sinh đến [D] cùng
Cầm [G] gươm, ôm [Em] súng, xông [D] tới
Vận [C] nước đã đên [Am] rồi. Bình [D] minh chiếu khắp [G] nơi.
Nguyện xây non [D] nước sáng tươi muôn [G] đời

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com