1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giải phóng Miền Nam

Cuộn trang

Intro: [D][Am]-[D][Am]-[Bm][Em][Am][D]-[Em][D]-[C][Am]-[D][G]-[D][G] Giải phóng miền [G] Nam, chúng ta cùng quyết tiến [Bm] bước Diệt Đế quốc [Em] Mỹ, phá tan bè lũ bán [C] nước Ôi xương [Em] tan máu [Am] rơi, lòng hận thù ngất [G] trời Sông [D] núi bao nhiêu [G] năm cắt [D] rời Đây Cửu Long [G] hùng tráng, đây Trường Sơn [Am] vinh quang Thúc giục đoàn [C] ta xung phong đi giết [G] thù Vai sát vai chung [D] một bóng [G] cờ Vùng [D] lên! Nhân dân miền Nam anh [Am] hùng Vùng [D] lên! Xông pha vượt qua bão [Am] bùng Thề [Bm] cứu lấy nước [Em] nhà! Thề [Am] hy sinh đến [D] cùng Cầm [G] gươm, ôm [Em] súng, xông [D] tới Vận [C] nước đã đên [Am] rồi. Bình [D] minh chiếu khắp [G] nơi. Nguyện xây non [D] nước sáng tươi muôn [G] đời

Video hướng dẫn