1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giải Phóng Quân

Cuộn trang

[Bm] Đoàn Giải Phóng quân một [F#m] lần [A] ra [Bm] đi
Là có sá chi đâu [F#m] ngày [G] trở [Bm] về
Ra đi ra [D] đi bảo [G] tồn [A] sông [D] núi
Ra đi ra [F#] đi thà [G] chết [F#] chớ [Bm] lui

Cờ bay phấp [D] phới ngời màu Lạc [G] Hồng
Kèn reo vang [D] tiếng gọi dòng Lạc [F#] Hồng
Cùng [G] Giải [A] Phóng [Bm] quân
Ra [D] đi ra đi theo [G] hồn sông [Bm] núi
Thù bao năm [D] xưa có [A] bao [F#] giờ [Bm] nguôi
Dưới cờ [G] oai nghiêm [D] sao [A] vàng [D] bay
Đoàn [D] quân [A] Việt Nam [D][F#] hay
Ngày [D] xưa biết bao [F#] vị [A] hùng [Bm] anh
Quyết vì non [G] sông ra [F#m] tay [F#] bao [Bm] lần
Ngày nay đoàn [D] quân ta [A] gắng làm [D] sao
Giành [Bm] quyền tự [F#] do hạnh [G] phúc [A] cho [Bm] dân

[Bm] Đoàn Giải Phóng quân một [F#m] lần [A] ra [Bm] đi
Dù có gian nguy nhưng [F#m] lòng[G] không [Bm] nề
Ra đi ra [D] đi bảo [G] tồn [A] sông [D] núi
Ra đi ra [F#] đi thà [G] chết [F#] chớ [Bm] lui

Video hướng dẫn