highlight chords
[Am]Chiều hôm nay thoáng nghe tim [G]anh
[F]Người ta nói anh đang hạnh [C]phúc...lắm
[Am]Thật không anh [G]có vui hơn [F]nhiều cùng ai [G]chốn ấy...
[Am]Thế là hết, [G]bao chờ mong [F]....Tan theo những tia hi [G]vọng
[Am]Cố lòng chợt đau nhói, cuộc [G]tình tựa làn khói
[F]Nuối tiếc cho lời chưa [E7]nói
[Am]Nếu ngày ấy chính [G]anh đừng buông tay mà [F]cố giữ em nhiều hơn có thể [E7]
[Dm]Chắc có lẻ kết quả không [Am]buồn như bây giờ
[G]Chỉ biết trách dòng đời bao [E7]thay đổi
[Am]Phải làm sao để [G]lãng quên đi một [F] người từng cho ta hạnh phúc [C]
[Dm]Quá trễ để tất cả quay [Am]lại nơi bắt đầu
[E7]Để bước tiếp con đường [Am]ngày xưa.....
.
[Am]Chiều hôm nay thoáng nghe tim [G]anh
[F]Người ta nói anh đang hạnh [C]phúc...lắm
[Am]Thật không anh [G]có vui hơn [F]nhiều cùng ai [G]chốn ấy...
[Am]Thế là hết, [G]bao chờ mong [F]....Tan theo những tia hi [G]vọng
[Am]Cố lòng chợt đau nhói, cuộc [G]tình tựa làn khói
[F]Nuối tiếc cho lời chưa [E7]nói
[Am]Nếu ngày ấy chính [G]anh đừng buông tay mà [F]cố giữ em nhiều hơn có thể [E7]
[Dm]Chắc có lẻ kết quả không [Am]buồn như bây giờ
[G]Chỉ biết trách dòng đời bao [E7]thay đổi
[Am]Phải làm sao để [G]lãng quên đi một [F] người từng cho ta hạnh phúc [C]
[Dm]Quá trễ để tất cả quay [Am]lại nơi bắt đầu
[E7]Để bước tiếp con đường [Am]ngày xưa.....
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giận Lòng

Hoàng Rapper
[Am]Chiều hôm nay thoáng nghe tim [G]anh
[F]Người ta nói anh đang hạnh [C]phúc...lắm
[Am]Thật không anh [G]có vui hơn [F]nhiều cùng ai [G]chốn ấy...
[Am]Thế là hết, [G]bao chờ mong [F]....Tan theo những tia hi [G]vọng
[Am]Cố lòng chợt đau nhói, cuộc [G]tình tựa làn khói
[F]Nuối tiếc cho lời chưa [E7]nói
[Am]Nếu ngày ấy chính [G]anh đừng buông tay mà [F]cố giữ em nhiều hơn có thể [E7]
[Dm]Chắc có lẻ kết quả không [Am]buồn như bây giờ
[G]Chỉ biết trách dòng đời bao [E7]thay đổi
[Am]Phải làm sao để [G]lãng quên đi một [F] người từng cho ta hạnh phúc [C]
[Dm]Quá trễ để tất cả quay [Am]lại nơi bắt đầu
[E7]Để bước tiếp con đường [Am]ngày xưa.....
.
[Am]Chiều hôm nay thoáng nghe tim [G]anh
[F]Người ta nói anh đang hạnh [C]phúc...lắm
[Am]Thật không anh [G]có vui hơn [F]nhiều cùng ai [G]chốn ấy...
[Am]Thế là hết, [G]bao chờ mong [F]....Tan theo những tia hi [G]vọng
[Am]Cố lòng chợt đau nhói, cuộc [G]tình tựa làn khói
[F]Nuối tiếc cho lời chưa [E7]nói
[Am]Nếu ngày ấy chính [G]anh đừng buông tay mà [F]cố giữ em nhiều hơn có thể [E7]
[Dm]Chắc có lẻ kết quả không [Am]buồn như bây giờ
[G]Chỉ biết trách dòng đời bao [E7]thay đổi
[Am]Phải làm sao để [G]lãng quên đi một [F] người từng cho ta hạnh phúc [C]
[Dm]Quá trễ để tất cả quay [Am]lại nơi bắt đầu
[E7]Để bước tiếp con đường [Am]ngày xưa.....

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com