1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giận nhau một tuần

Cuộn trang

1. Lặng lẽ hai người không nói [Am] năng [C] Giận nhau làm [F] cả đôi bẽ [C] bàng Không muốn [Am] nhìn mà cứ quay [C] lưng Hai đứa giận đòi hết thư [Am] tình Khi đã chẳng hợp duyên hợp [E7] tính Một đứa hay buồn hay dỗi [Am] luôn [C] Lại thêm một [F] đứa hay trách [C] hờn Khi đối [Am] mặt là cãi nhau [C] thôi Như pháo nổ ngày tết trong [Am] đời Không đứa [E7] nào chịu kém một [Am] lời [Dm][Am] Từ ngày hai đứa [Am] giận Hàng xóm lắm xôn [C] xao Còn [Dm] thêm dăm đứa [Am] bạn Nhiều [G] bàn tán ra [C] vào Giận [Dm] nhau, dù một vài giây [Em] phút Tưởng [E7] dài bằng ba [Am] năm [Dm][Am] Giận mãi bây giờ hai đứa [Am] thôi [C] Lại thương lại [F] nói yêu nhất [C] đời Hai đứa chiều [Am] chiều đứng bên [C] nhau Tay nắm chặt, kề sát đôi [Am] đầu Hai đứa [E7] bảo chuyện cũ nên [Am] hoà [Dm][Am] 2. Giận mãi nên tình không thiết [Am] tha [C] Giận nhau lại [F] cứ luôn bất [C] hoà Không đứa [Am] nào chịu kém cho [C] yên Hay nói được một tiếng êm [Am] đềm Hai đứa chẳng còn thương còn [E7] mến. Giận lúc ban chiều qua sớm [Am] mai [C] Tình yêu ngày [F] cũ chưa nối [C] lại Hai đứa [Am] chẳng bàn tính tương [C] lai Không nói chuyện tình thắm lâu [Am] dài Khi đã [E7] gặp là hết một [Am] tuần [Dm][Am] Từ ngày hai đứa [Am] giận Chẳng muốn bước đi [C] đâu Bạn [Dm] thân không thấy [Am] mặt Chủ [G] nhật trốn trong [C] nhà Giận [Dm] nhau bảy ngày tròn qua [Em] hết Tuần [E7] này giận lâu [Am] hơn! [Dm][Am] Giận bớt đi lại hai đứa [Am] thôi [C] Chẳng ai giận [F] mãi nhau suốt [C] đời Tô thắm [Am] lại màu phấn son [C] môi Hai đứa cùng nhìn ngắm nhau [Am] cười Vui đến [E7] rồi giận trả cho [Am] đời [Dm][Am]

Video hướng dẫn