highlight chords
1. Lặng lẽ hai người không nói [Am] năng
[C] Giận nhau làm [F] cả đôi bẽ [C] bàng
Không muốn [Am] nhìn mà cứ quay [C] lưng
Hai đứa giận đòi hết thư [Am] tình
Khi đã chẳng hợp duyên hợp [E7] tính
Một đứa hay buồn hay dỗi [Am] luôn
[C] Lại thêm một [F] đứa hay trách [C] hờn
Khi đối [Am] mặt là cãi nhau [C] thôi
Như pháo nổ ngày tết trong [Am] đời
Không đứa [E7] nào chịu kém một [Am] lời [Dm][Am]
Từ ngày hai đứa [Am] giận
Hàng xóm lắm xôn [C] xao
Còn [Dm] thêm dăm đứa [Am] bạn
Nhiều [G] bàn tán ra [C] vào
Giận [Dm] nhau, dù một vài giây [Em] phút 
Tưởng [E7] dài bằng ba [Am] năm [Dm][Am]
Giận mãi bây giờ hai đứa [Am] thôi
[C] Lại thương lại [F] nói yêu nhất [C] đời
Hai đứa chiều [Am] chiều đứng bên [C] nhau
Tay nắm chặt, kề sát đôi [Am] đầu
Hai đứa [E7] bảo chuyện cũ nên [Am] hoà [Dm][Am]
2. Giận mãi nên tình không thiết [Am] tha
[C] Giận nhau lại [F] cứ luôn bất [C] hoà
Không đứa [Am] nào chịu kém cho [C] yên
Hay nói được một tiếng êm [Am] đềm
Hai đứa chẳng còn thương còn [E7] mến.
Giận lúc ban chiều qua sớm [Am] mai
[C] Tình yêu ngày [F] cũ chưa nối [C] lại
Hai đứa [Am] chẳng bàn tính tương [C] lai
Không nói chuyện tình thắm lâu [Am] dài
Khi đã [E7] gặp là hết một [Am] tuần [Dm][Am]
Từ ngày hai đứa [Am] giận
Chẳng muốn bước đi [C] đâu
Bạn [Dm] thân không thấy [Am] mặt
Chủ [G] nhật trốn trong [C] nhà
Giận [Dm] nhau bảy ngày tròn qua [Em] hết 
Tuần [E7] này giận lâu [Am] hơn! [Dm][Am]
Giận bớt đi lại hai đứa [Am] thôi
[C] Chẳng ai giận [F] mãi nhau suốt [C] đời
Tô thắm [Am] lại màu phấn son [C] môi
Hai đứa cùng nhìn ngắm nhau [Am] cười
Vui đến [E7] rồi giận trả cho [Am] đời [Dm][Am]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giận nhau một tuần

Trần Quý
1. Lặng lẽ hai người không nói [Am] năng
[C] Giận nhau làm [F] cả đôi bẽ [C] bàng
Không muốn [Am] nhìn mà cứ quay [C] lưng
Hai đứa giận đòi hết thư [Am] tình
Khi đã chẳng hợp duyên hợp [E7] tính
Một đứa hay buồn hay dỗi [Am] luôn
[C] Lại thêm một [F] đứa hay trách [C] hờn
Khi đối [Am] mặt là cãi nhau [C] thôi
Như pháo nổ ngày tết trong [Am] đời
Không đứa [E7] nào chịu kém một [Am] lời [Dm][Am]
Từ ngày hai đứa [Am] giận
Hàng xóm lắm xôn [C] xao
Còn [Dm] thêm dăm đứa [Am] bạn
Nhiều [G] bàn tán ra [C] vào
Giận [Dm] nhau, dù một vài giây [Em] phút 
Tưởng [E7] dài bằng ba [Am] năm [Dm][Am]
Giận mãi bây giờ hai đứa [Am] thôi
[C] Lại thương lại [F] nói yêu nhất [C] đời
Hai đứa chiều [Am] chiều đứng bên [C] nhau
Tay nắm chặt, kề sát đôi [Am] đầu
Hai đứa [E7] bảo chuyện cũ nên [Am] hoà [Dm][Am]
2. Giận mãi nên tình không thiết [Am] tha
[C] Giận nhau lại [F] cứ luôn bất [C] hoà
Không đứa [Am] nào chịu kém cho [C] yên
Hay nói được một tiếng êm [Am] đềm
Hai đứa chẳng còn thương còn [E7] mến.
Giận lúc ban chiều qua sớm [Am] mai
[C] Tình yêu ngày [F] cũ chưa nối [C] lại
Hai đứa [Am] chẳng bàn tính tương [C] lai
Không nói chuyện tình thắm lâu [Am] dài
Khi đã [E7] gặp là hết một [Am] tuần [Dm][Am]
Từ ngày hai đứa [Am] giận
Chẳng muốn bước đi [C] đâu
Bạn [Dm] thân không thấy [Am] mặt
Chủ [G] nhật trốn trong [C] nhà
Giận [Dm] nhau bảy ngày tròn qua [Em] hết 
Tuần [E7] này giận lâu [Am] hơn! [Dm][Am]
Giận bớt đi lại hai đứa [Am] thôi
[C] Chẳng ai giận [F] mãi nhau suốt [C] đời
Tô thắm [Am] lại màu phấn son [C] môi
Hai đứa cùng nhìn ngắm nhau [Am] cười
Vui đến [E7] rồi giận trả cho [Am] đời [Dm][Am]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com