1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giàn thiên lý đã xa (Scarborough Fair)

Cuộn trang

[Em] Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ [D] thương mãi quê [Em] nhà [G] Giàn thiên [Em] lý đã [G] xa, [A] đã rời [Em] xa. Ðứa bé lỡ [G] yêu, đã lỡ yêu cô [D] em rồi [Em] Tình đã [D] quên, mỗi sớm mai lặng [Em] trôi [Em] Này này nàng hỡi, nhớ [D] may áo cho [Em] người [G] Giàn thiên [Em] lý đã [G] xa [A] tít mù [Em] khơi. Tấm áo cắt [G] ngay, đã cắt trên chăn [D] mượt mà [Em] Là chiếc [D] chăn đắp chung những ngày [Em] qua [Em] Tìm một miếng đất cho [D] gã si [Em] tình [G] Giàn thiên [Em] lý đã [G] xa [A] mãi ngàn [Em] xanh. Miếng đất, đất [G] hoang, miếng đất ngay bên [D] giáo đường [Em] Biển sẽ [D] ru tiếng hát êm trùng [Em] dương [Em] Giờ đã đến lúc tan [D] ánh mặt [Em] trời [G] Giàn thiên [Em] lý đã [G] xa [A] mãi người [Em] ơi ! Lấp đất hố [G] tôi, lấp với đôi tay [D] cô nàng [Em] Thì hãy [D] chôn trái tim non buồn [Em] thương ---------------------------- [Em] Are you going to [D] Scarborough [Em] Fair? [G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme Remember [G] me to one who [D] lives there [Em] He once [D] was a true love of [Em] mine [Em] Tell him to make me a [D] cambric [Em] shirt [G] Parsley, [Em] sage, rose [A] mary [A] and [Em] thyme Without no [G] seams nor [D] needle work [Em] Then he'll [D] be a true love of [Em] mine [Em] Have him wash it in [D] yonder dry [Em] well [G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A]and [Em] thyme Where ne'er a [G] drop of [D] water e'er fell [Em] And then he'll [D] be a true love of [Em] mine [Em] Tell him to find me an [D] acre of [Em] land [G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme Between salt [G] water and the [D] sea strands [Em] Then he'll [D] be a true love of [Em] mine [Em] Tell him to reap it with a [D] sickle of [Em] leather [G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme And gather it [G] all in a [D] bunch of heather [Em] Then he'll [D] be a true love of [Em] mine [Em] Are you going to [D] Scarborough [Em] Fair? [G] Parsley, [Em] sage, rose [G] mary [A] and [Em] thyme Remember [G] me to one who [D] lives there [Em] He once [D] was a true love of [Em] mine

Video hướng dẫn