Giang hồ tiếu (江湖笑)

≣≣
1. Kiếp giang [Em] hồ, sống không [C] nhà
Một mình [D] ta với trời [G] xa
Ánh dương [Em] nào, chiếu vai [C] bào
Giương độc [D] đao lên trời [Bm] cao.
Chốn phong [Em] trần, đã bao [C] lần
Vượt Long [D] Môn, thoát Nhạn [G] Môn
Ánh mắt [Em] nào, khoé tuôn [C] trào
Ân oán [D] sao?.. Tình giờ [Em] sao?
Một thân [C] xứng danh nam [D] nhi, đội đất [G] trời
Từ Lâm [Am] An, qua Tương Dương, Vĩnh [Bm] Lạc
Cửu Dương [C] ấy, kết nên [D] bao hận [G] thù Võ Lâm
Tiền [Am] đồ tiêu tan vì [D] dã tâm.
Chốn ngai [Em] vàng, quyết không [C] màng
Được hô [D] vang, cũng chẳng [G] ham
Tiếu giang [Em] hồ, chán cơ [C] đồ
Người xưa [D] ấy biết bây giờ nơi [Em] nao
2. Chén tiêu [Em] sầu, nhấc qua [C] đầu
Một ngụm [D] sâu, hát vài [G] câu
Ái ân [Em] nào, vẫn dâng [C] trào
Ngước trời [D] cao, mắt nhoà ánh [Bm] sao.
Cố nhân [Em] nay khuất nơi [C] này!
Tìm nơi [D] đâu? Biết tìm [G] đâu?
Khắp Giang [Em] Tân, chốn Đô [C] Thành
Không thấy [D] đâu, người ở [Em] đâu??
Từ Minh [C] Giáo, qua Tiêu [D] Dao, về Võ [G] Đang
Cửu Dương [Am] ấy thân ta đâu có [Bm] màng?
Lòng mong [C] nhớ cố nhân [D] xưa từ [G] biệt dưới mưa
Giờ [Am] em nơi nao? Tìm [D] chốn nao?
Chén tiêu [Em] sầu, nhấc qua [C] đầu
Một ngụm [D] sâu, hát vài [G] câu
Ái ân [Em] nào, vẫn dâng [C] trào
Chờ tin [D] cố nhân về nơi [Em] nao?
Kiếp giang [Em] hồ, sống không [C] nhà
Người đi [D] xa ta với [G] ta!
Khắp Dương [Em] Châu, chốn Phượng [C] Tường
Người xưa [D] ấy biết bây giờ nơi [Em] nao?
Danh sách hợp âm (Click để tắt)