Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giang hồ tiếu (江湖笑)

Cuộn trang

1. Kiếp giang [Em] hồ, sống không [C] nhà Một mình [D] ta với trời [G] xa Ánh dương [Em] nào, chiếu vai [C] bào Giương độc [D] đao lên trời [Bm] cao. Chốn phong [Em] trần, đã bao [C] lần Vượt Long [D] Môn, thoát Nhạn [G] Môn Ánh mắt [Em] nào, khoé tuôn [C] trào Ân oán [D] sao?.. Tình giờ [Em] sao? Một thân [C] xứng danh nam [D] nhi, đội đất [G] trời Từ Lâm [Am] An, qua Tương Dương, Vĩnh [Bm] Lạc Cửu Dương [C] ấy, kết nên [D] bao hận [G] thù Võ Lâm Tiền [Am] đồ tiêu tan vì [D] dã tâm. Chốn ngai [Em] vàng, quyết không [C] màng Được hô [D] vang, cũng chẳng [G] ham Tiếu giang [Em] hồ, chán cơ [C] đồ Người xưa [D] ấy biết bây giờ nơi [Em] nao 2. Chén tiêu [Em] sầu, nhấc qua [C] đầu Một ngụm [D] sâu, hát vài [G] câu Ái ân [Em] nào, vẫn dâng [C] trào Ngước trời [D] cao, mắt nhoà ánh [Bm] sao. Cố nhân [Em] nay khuất nơi [C] này! Tìm nơi [D] đâu? Biết tìm [G] đâu? Khắp Giang [Em] Tân, chốn Đô [C] Thành Không thấy [D] đâu, người ở [Em] đâu?? Từ Minh [C] Giáo, qua Tiêu [D] Dao, về Võ [G] Đang Cửu Dương [Am] ấy thân ta đâu có [Bm] màng? Lòng mong [C] nhớ cố nhân [D] xưa từ [G] biệt dưới mưa Giờ [Am] em nơi nao? Tìm [D] chốn nao? Chén tiêu [Em] sầu, nhấc qua [C] đầu Một ngụm [D] sâu, hát vài [G] câu Ái ân [Em] nào, vẫn dâng [C] trào Chờ tin [D] cố nhân về nơi [Em] nao? Kiếp giang [Em] hồ, sống không [C] nhà Người đi [D] xa ta với [G] ta! Khắp Dương [Em] Châu, chốn Phượng [C] Tường Người xưa [D] ấy biết bây giờ nơi [Em] nao?