highlight chords
Gam C
Nhịp 4/4
|[C]  |[F]  [G]  |
|[C]  |[F]  [G]  |
|[C]  |[F]  [G]  |
|[F]  |[G]  |
(2/4)
|[F] [G] |[C]
Từng nhịp |[C] chân vui rộn [F]rã trong đêm |[G]nay Chúa Giáng [C]Sinh,
Khắp phố |[F]phường muôn người [G]hân hoan đón |[C]chờ. [C]
Một mùa |[F] Giáng Sinh lại [G]về cùng |[Em]một năm [Am]mới
|[F]Đem an [D]lành khắp đất |[G]trời. [G]
Đàn trẻ |[C] con khoe áo [F]mới bên cha |[G]mẹ hồn nhiên tiếng [C]cười,
Hát vang |[F]trời bài ca đêm [G]Thánh an |[C] lành. [C]
Người người |[F]chắp tay nguyện [G]cầu mùa |[Em]về mang hạnh [Am]phúc
|[F] mang yên [D]bình cho nhân |[G]thế.
ĐK:
Kìa lung |[C]linh bao ánh [F]nến ấm |[G]lạnh đêm tuyết [C]rơi,
Chúa giáng |[F] trần mang [G]tình yêu muôn |[C] lối. [C]
Tỏa |[F] sáng nơi [G]nơi, |[Em]khắp tiếng [Am]cười,
|[F] Bao nhọc [D]nhằn xóa |[G] tan. [G]
Bạn cùng |[C]tôi vang câu [F]hát mang |[G]tình yêu sáng [C]tươi,
Với bao |[F] niềm tin [G]yêu, và tha|[C]_ thiết  [C]
Cầu |[F] chúc cho [G]tôi, |[Em]chúc cho [Am]bạn
|[F] chúc muôn [G]người ấm |[C]êm [G]cuộc [C]đời
Dạo:
|[C]  [F]  |[G]  [C]  |[F]  [G]  |[C]  [G]
Quay lại từ đầu
Kìa lung |[C]linh bao ánh [F]nến ấm |[G]lạnh đêm tuyết [C]rơi,
Chúa giáng |[F] trần mang [G]tình yêu muôn |[C] lối. [C]
Tỏa |[F] sáng nơi [G]nơi, |[Em]khắp tiếng [Am]cười,
|[F] Bao nhọc [D]nhằn xóa |[G] tan. [G]
Bạn cùng |[C]tôi vang câu [F]hát mang |[G]tình yêu sáng [C]tươi,
Với bao |[F] niềm tin [G]yêu, và tha|[C]_ thiết  [C]
Cầu |[F] chúc cho [G]tôi, |[Em]chúc cho [Am]bạn
|[F] chúc muôn [G]người ấm |[C]êm [G]cuộc [C]đời
Cầu |[F] chúc cho [G]tôi, |[Em]chúc cho [Am]bạn
|[F] chúc muôn [G]người ấm |[C]êm [G]cuộc [C]đời
Gạch nhịp: Phương Thảo
Đặt hợp âm: Vũ Hữu Trung
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giáng Sinh Tình Yêu

Nguyễn Kiên Cường
Gam C
Nhịp 4/4
|[C]  |[F]  [G]  |
|[C]  |[F]  [G]  |
|[C]  |[F]  [G]  |
|[F]  |[G]  |
(2/4)
|[F] [G] |[C]
Từng nhịp |[C] chân vui rộn [F]rã trong đêm |[G]nay Chúa Giáng [C]Sinh,
Khắp phố |[F]phường muôn người [G]hân hoan đón |[C]chờ. [C]
Một mùa |[F] Giáng Sinh lại [G]về cùng |[Em]một năm [Am]mới
|[F]Đem an [D]lành khắp đất |[G]trời. [G]
Đàn trẻ |[C] con khoe áo [F]mới bên cha |[G]mẹ hồn nhiên tiếng [C]cười,
Hát vang |[F]trời bài ca đêm [G]Thánh an |[C] lành. [C]
Người người |[F]chắp tay nguyện [G]cầu mùa |[Em]về mang hạnh [Am]phúc
|[F] mang yên [D]bình cho nhân |[G]thế.
ĐK:
Kìa lung |[C]linh bao ánh [F]nến ấm |[G]lạnh đêm tuyết [C]rơi,
Chúa giáng |[F] trần mang [G]tình yêu muôn |[C] lối. [C]
Tỏa |[F] sáng nơi [G]nơi, |[Em]khắp tiếng [Am]cười,
|[F] Bao nhọc [D]nhằn xóa |[G] tan. [G]
Bạn cùng |[C]tôi vang câu [F]hát mang |[G]tình yêu sáng [C]tươi,
Với bao |[F] niềm tin [G]yêu, và tha|[C]_ thiết  [C]
Cầu |[F] chúc cho [G]tôi, |[Em]chúc cho [Am]bạn
|[F] chúc muôn [G]người ấm |[C]êm [G]cuộc [C]đời
Dạo:
|[C]  [F]  |[G]  [C]  |[F]  [G]  |[C]  [G]
Quay lại từ đầu
Kìa lung |[C]linh bao ánh [F]nến ấm |[G]lạnh đêm tuyết [C]rơi,
Chúa giáng |[F] trần mang [G]tình yêu muôn |[C] lối. [C]
Tỏa |[F] sáng nơi [G]nơi, |[Em]khắp tiếng [Am]cười,
|[F] Bao nhọc [D]nhằn xóa |[G] tan. [G]
Bạn cùng |[C]tôi vang câu [F]hát mang |[G]tình yêu sáng [C]tươi,
Với bao |[F] niềm tin [G]yêu, và tha|[C]_ thiết  [C]
Cầu |[F] chúc cho [G]tôi, |[Em]chúc cho [Am]bạn
|[F] chúc muôn [G]người ấm |[C]êm [G]cuộc [C]đời
Cầu |[F] chúc cho [G]tôi, |[Em]chúc cho [Am]bạn
|[F] chúc muôn [G]người ấm |[C]êm [G]cuộc [C]đời
Gạch nhịp: Phương Thảo
Đặt hợp âm: Vũ Hữu Trung

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com