highlight chords
1. Lần đầu gặp em anh đã [Am] thầm yêu
Nhưng anh quá [C] nghèo làm sao [Am] mở lời
Phận nghèo đâu dám trèo [Dm] cao
Để [G] rồi vuơng mang khổ [C] sầu
Chung lối [B7] về thấy em anh làm [E7] ngơ
Lần đầu gặp anh em cũng [Am] thầm yêu
Yêu nhưng nín [C] lặng vì anh chưa [Am] ngỏ lời
Để rồi trên lối về [Dm] chung
Phượng [G] hồng rơi trên lối [C] đi
Tiếng ve [E7] sầu hát nghe [Am] não nề [Dm][Am]
ĐK: Em [F] ơi đời [A7] anh thư sinh nghèo [Dm] nàn
Phận [Am] nghèo tay trắng đôi tay
Em [G] ơi nhìn em lụa gấm cao [C] sang
Nhà [A7] em kín cổng cao [Dm] tường
Thì làm [E7] sao anh dám [Am] trèo cao [Dm][Am]
Anh [F] ơi nhà [A7] em tuy cao vời [Dm] vợi
Nhưng [Am] lòng rộng lớn anh ơi
Anh [G] ơi tình yêu đã trót trao [E7] nhau
Lòng [A7] em đã hiểu anh [Dm] rồi
Thị ngại [E7] chi tiếng nói [Am] mỉa mai [Dm][Am]
2, Giờ thì lòng anh đã hiểu [Am] được em
Cao sang thấp [C] hèn chỉ qua [Am] tiếng đồn
Chỉ cần tình nghĩa bền [Dm] lâu
Nghèo [G] giàu không ngăn cách [C] đâu
Hai đứa [E7] mình vẫn chung [Am] nhịp cầu
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giàu nghèo

Hàn Châu
1. Lần đầu gặp em anh đã [Am] thầm yêu
Nhưng anh quá [C] nghèo làm sao [Am] mở lời
Phận nghèo đâu dám trèo [Dm] cao
Để [G] rồi vuơng mang khổ [C] sầu
Chung lối [B7] về thấy em anh làm [E7] ngơ
Lần đầu gặp anh em cũng [Am] thầm yêu
Yêu nhưng nín [C] lặng vì anh chưa [Am] ngỏ lời
Để rồi trên lối về [Dm] chung
Phượng [G] hồng rơi trên lối [C] đi
Tiếng ve [E7] sầu hát nghe [Am] não nề [Dm][Am]
ĐK: Em [F] ơi đời [A7] anh thư sinh nghèo [Dm] nàn
Phận [Am] nghèo tay trắng đôi tay
Em [G] ơi nhìn em lụa gấm cao [C] sang
Nhà [A7] em kín cổng cao [Dm] tường
Thì làm [E7] sao anh dám [Am] trèo cao [Dm][Am]
Anh [F] ơi nhà [A7] em tuy cao vời [Dm] vợi
Nhưng [Am] lòng rộng lớn anh ơi
Anh [G] ơi tình yêu đã trót trao [E7] nhau
Lòng [A7] em đã hiểu anh [Dm] rồi
Thị ngại [E7] chi tiếng nói [Am] mỉa mai [Dm][Am]
2, Giờ thì lòng anh đã hiểu [Am] được em
Cao sang thấp [C] hèn chỉ qua [Am] tiếng đồn
Chỉ cần tình nghĩa bền [Dm] lâu
Nghèo [G] giàu không ngăn cách [C] đâu
Hai đứa [E7] mình vẫn chung [Am] nhịp cầu

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com