1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giàu nghèo

Cuộn trang

1. Lần đầu gặp em anh đã [Am] thầm yêu Nhưng anh quá [C] nghèo làm sao [Am] mở lời Phận nghèo đâu dám trèo [Dm] cao Để [G] rồi vuơng mang khổ [C] sầu Chung lối [B7] về thấy em anh làm [E7] ngơ Lần đầu gặp anh em cũng [Am] thầm yêu Yêu nhưng nín [C] lặng vì anh chưa [Am] ngỏ lời Để rồi trên lối về [Dm] chung Phượng [G] hồng rơi trên lối [C] đi Tiếng ve [E7] sầu hát nghe [Am] não nề [Dm][Am] ĐK: Em [F] ơi đời [A7] anh thư sinh nghèo [Dm] nàn Phận [Am] nghèo tay trắng đôi tay Em [G] ơi nhìn em lụa gấm cao [C] sang Nhà [A7] em kín cổng cao [Dm] tường Thì làm [E7] sao anh dám [Am] trèo cao [Dm][Am] Anh [F] ơi nhà [A7] em tuy cao vời [Dm] vợi Nhưng [Am] lòng rộng lớn anh ơi Anh [G] ơi tình yêu đã trót trao [E7] nhau Lòng [A7] em đã hiểu anh [Dm] rồi Thị ngại [E7] chi tiếng nói [Am] mỉa mai [Dm][Am] 2, Giờ thì lòng anh đã hiểu [Am] được em Cao sang thấp [C] hèn chỉ qua [Am] tiếng đồn Chỉ cần tình nghĩa bền [Dm] lâu Nghèo [G] giàu không ngăn cách [C] đâu Hai đứa [E7] mình vẫn chung [Am] nhịp cầu

Video hướng dẫn