1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gieo Mầm Tin Yêu

Cuộn trang

Lời 1: Ai dãi [Am]dầu mưa [C]nắng đi gieo [Dm]trồng [E]mầm [Am]sống, ươm vào [A7]đất quê hương [Dm]mình, bao hạt [G]giống trên nương [C]đồng, mong [F]chờ ngày [G7]lúa đơm [C]bông. [E7] . Sẽ vô [Am]vàn vui [C]sướng đón chào [Dm]ngày [E]gặt [Am]mới, đây hạt [A7]giống sinh 3 [Dm]chục, kia hạt [G]giống sinh 6 [C]chục, có [F]hạt trổ [G7]sinh một [C]trăm. . Nào ta [F]đi (nào ta [Am]đi) gieo mầm tin [F]yêu (gieo mầm tin [Am]yêu), để cuộc [Dm]sống mãi xanh [G]tươi, để lòng [C]tôi với muôn [F]nơi tìm [C]vui hạnh [E7]phúc giũa [Am]đời. . (tương tự) Lời 2: Hãy gieo mầm tin yêu với những việc nhỏ bé, cho ngươi đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than khóc ủi an. . Hãy gieo mầm tin yêu sẽ gặt về hạnh phúc, bởi người đã yêu thương người, chia sẽ thiết tha trong đời, trao gửi về nhau niềm vui. . Nào ta đi gieo mầm tin yêu, để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi tìm vui hạnh phúc giữa đời. . Lời 3: Hãy chôn vào lòng đất những ích kỹ hèn yếu, xin đổi mới ngay chính mình, xin hãy hóa xanh tâm hồn, giã từ thù oán bi quan. . Ai chấp nhân hy sinh sẽ như hạt 100, khi chẳng sống cho riêng mình, sẽ tìm thấy trong mỗi ngày, phục vụ là chính niềm vui. . Nào ta đi gieo mầm tin yêu, để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi tìm vui hạnh phúc giữa đời.

Video hướng dẫn