1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gieo Mầm Tin Yêu

Ý Vũ
Lời 1:
Ai dãi [Am]dầu mưa [C]nắng đi gieo [Dm]trồng [E]mầm [Am]sống,
ươm vào [A7]đất quê hương [Dm]mình, bao hạt [G]giống trên nương [C]đồng,
mong [F]chờ ngày [G7]lúa đơm [C]bông. [E7]
.
Sẽ vô [Am]vàn vui [C]sướng đón chào [Dm]ngày [E]gặt [Am]mới,
đây hạt [A7]giống sinh 3 [Dm]chục, kia hạt [G]giống sinh 6 [C]chục,
có [F]hạt trổ [G7]sinh một [C]trăm.
.
Nào ta [F]đi (nào ta [Am]đi) gieo mầm tin [F]yêu (gieo mầm tin [Am]yêu),
để cuộc [Dm]sống mãi xanh [G]tươi, để lòng [C]tôi với muôn [F]nơi
tìm [C]vui hạnh [E7]phúc giũa [Am]đời.
.
(tương tự)
Lời 2:
Hãy gieo mầm tin yêu với những việc nhỏ bé,
cho ngươi đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn,
cho người than khóc ủi an.
.
Hãy gieo mầm tin yêu sẽ gặt về hạnh phúc,
bởi người đã yêu thương người, chia sẽ thiết tha trong đời,
trao gửi về nhau niềm vui.
.
Nào ta đi gieo mầm tin yêu,
để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi
tìm vui hạnh phúc giữa đời.
.
Lời 3:
Hãy chôn vào lòng đất những ích kỹ hèn yếu,
xin đổi mới ngay chính mình, xin hãy hóa xanh tâm hồn,
giã từ thù oán bi quan.
.
Ai chấp nhân hy sinh sẽ như hạt 100,
khi chẳng sống cho riêng mình, sẽ tìm thấy trong mỗi ngày,
phục vụ là chính niềm vui.
.
Nào ta đi gieo mầm tin yêu,
để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi
tìm vui hạnh phúc giữa đời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hopamchuan.com

highlight chords
Lời 1:
Ai dãi [Am]dầu mưa [C]nắng đi gieo [Dm]trồng [E]mầm [Am]sống,
ươm vào [A7]đất quê hương [Dm]mình, bao hạt [G]giống trên nương [C]đồng,
mong [F]chờ ngày [G7]lúa đơm [C]bông. [E7]
.
Sẽ vô [Am]vàn vui [C]sướng đón chào [Dm]ngày [E]gặt [Am]mới,
đây hạt [A7]giống sinh 3 [Dm]chục, kia hạt [G]giống sinh 6 [C]chục,
có [F]hạt trổ [G7]sinh một [C]trăm.
.
Nào ta [F]đi (nào ta [Am]đi) gieo mầm tin [F]yêu (gieo mầm tin [Am]yêu),
để cuộc [Dm]sống mãi xanh [G]tươi, để lòng [C]tôi với muôn [F]nơi
tìm [C]vui hạnh [E7]phúc giũa [Am]đời.
.
(tương tự)
Lời 2:
Hãy gieo mầm tin yêu với những việc nhỏ bé,
cho ngươi đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn,
cho người than khóc ủi an.
.
Hãy gieo mầm tin yêu sẽ gặt về hạnh phúc,
bởi người đã yêu thương người, chia sẽ thiết tha trong đời,
trao gửi về nhau niềm vui.
.
Nào ta đi gieo mầm tin yêu,
để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi
tìm vui hạnh phúc giữa đời.
.
Lời 3:
Hãy chôn vào lòng đất những ích kỹ hèn yếu,
xin đổi mới ngay chính mình, xin hãy hóa xanh tâm hồn,
giã từ thù oán bi quan.
.
Ai chấp nhân hy sinh sẽ như hạt 100,
khi chẳng sống cho riêng mình, sẽ tìm thấy trong mỗi ngày,
phục vụ là chính niềm vui.
.
Nào ta đi gieo mầm tin yêu,
để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi
tìm vui hạnh phúc giữa đời.