1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giêssu Vua muôn Vua

Lm. Huyền Linh
Nguồn: thanhcavietnam.net