1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giết đời nhau

Cuộn trang

1. [Gm] Tôi nhốt tôi [Cm] vào khoảng trống [Gm] thời gian Để nghe [Eb] gió bàng hoàng lay [Cm] động [G] Nhốt tôi vào vực [Cm] sâu thăm thẳm [F] Vì cuộc đời này nhiều lắm những [Bb] truân chuyên [D7] 2. [Gm] Tôi muốn tôi [Cm] làm hơi thở của [Gm] lòng đêm Để đón [Eb] rước những cánh mềm tan [Cm] vỡ [Gm] Muốn tôi làm con [Cm] giun bé nhỏ [D7] Giữa chốn bụi đời vẫn còn [Eb] chỗ [D7] dung [Gm] thân ĐK: [Eb] Tôi nhốt [Bb] tôi vào chính [F] giữa phân [Bb] vân [F] Đâu là thật, [Eb] đâu hư ảo? [D7] Nghe thời gian trôi lạnh [Gm] lùng ão não [D7] Để biết chính mình là gươm giáo giết [Gm] đời nhau

Video hướng dẫn