1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giết người trong mộng

Cuộn trang

Làm [Am] sao giết được [Dm] người trong [Am] mộng Để trả thù [E7] duyên [F] kiếp phũ [Am] phàng. Giết [Am] người đi! Giết người đi! Giết [F] người trong mộng đã bội [E7] thề Giết người đi! Giết [Ddim] người đi! Giết [Abdim] người quên tình nghĩa phu [Am] thê Giết người đi! Giết [C] người đi! Giết người trong mộng đã [B] đi về Giết người đi! Giết [Dm] người đi! Giết [G7] người như loài bướm đong [C] đưa Giết [E7] người đi! Giết [Am] người đi! Giết [Dm] người mơ ! Giết [Am] tình thơ! Giết [E7] người trong [F] mộng [E7] mơ. Làm [Am] sao giết được [Dm] người trong [Am] mộng Để trả thù [E7] duyên [F] kiếp phũ [Am] phàng. Nhưng người ơi! Nhưng người ơi! Sao [F] người trong mộng vẫn hiện [E7] về? Nhưng người ơi! Nhưng [Ddim] người ơi! Sao [Abm] người trong mộng vẫn say [Am] mê? Ơi người ơi! Ơi [C] người ơi! Sao [Am] tình trong mộng vẫn ê [B] chề? Ơi người ơi! Ơi [Dm] người ơi ! Sao mình trong mộng vẫn ngu [C] si? Ơi [E7] người ơi! Ơi [Am] người ơi! Thôi [Dm] đành thôi, thôi [Am] đành thôi Giết [E7] người trong [F] mộng [E7] mơ. Làm [Am] sao giữ được [Dm] người trong [Am] mộng Để được tình [E7] yêu, [F] dẫu bẽ [Am] bàng. [F] Giết người trong mộng Hay [E7] giữ người trong mộng [Ddim] Giết người trong [E7] mộng Hay [C] giữ người mộng [Am] mơ.

Video hướng dẫn