highlight chords
Làm [Am] sao giết được [Dm] người trong [Am] mộng 
Để trả thù [E7] duyên [F] kiếp phũ [Am] phàng. 
Giết [Am] người đi! Giết người đi! 
Giết [F] người trong mộng đã bội [E7] thề 
Giết người đi! Giết [Ddim] người đi! 
Giết [Abdim] người quên tình nghĩa phu [Am] thê 
Giết người đi! Giết [C] người đi! 
Giết người trong mộng đã [B] đi về 
Giết người đi! Giết [Dm] người đi! 
Giết [G7] người như loài bướm đong [C] đưa 
Giết [E7] người đi! Giết [Am] người đi! 
Giết [Dm] người mơ ! Giết [Am] tình thơ! 
Giết [E7] người trong [F] mộng [E7] mơ. 
Làm [Am] sao giết được [Dm] người trong [Am] mộng 
Để trả thù [E7] duyên [F] kiếp phũ [Am] phàng. 
Nhưng người ơi! Nhưng người ơi! 
Sao [F] người trong mộng vẫn hiện [E7] về? 
Nhưng người ơi! Nhưng [Ddim] người ơi! 
Sao [Abm] người trong mộng vẫn say [Am] mê? 
Ơi người ơi! Ơi [C] người ơi! 
Sao [Am] tình trong mộng vẫn ê [B] chề? 
Ơi người ơi! Ơi [Dm] người ơi ! 
Sao mình trong mộng vẫn ngu [C] si? 
Ơi [E7] người ơi! Ơi [Am] người ơi! 
Thôi [Dm] đành thôi, thôi [Am] đành thôi 
Giết [E7] người trong [F] mộng [E7] mơ. 
Làm [Am] sao giữ được [Dm] người trong [Am] mộng 
Để được tình [E7] yêu, [F] dẫu bẽ [Am] bàng. 
[F] Giết người trong mộng
Hay [E7] giữ người trong mộng
[Ddim] Giết người trong [E7] mộng
Hay [C] giữ người mộng [Am] mơ.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giết người trong mộng

Phạm Duy
Làm [Am] sao giết được [Dm] người trong [Am] mộng 
Để trả thù [E7] duyên [F] kiếp phũ [Am] phàng. 
Giết [Am] người đi! Giết người đi! 
Giết [F] người trong mộng đã bội [E7] thề 
Giết người đi! Giết [Ddim] người đi! 
Giết [Abdim] người quên tình nghĩa phu [Am] thê 
Giết người đi! Giết [C] người đi! 
Giết người trong mộng đã [B] đi về 
Giết người đi! Giết [Dm] người đi! 
Giết [G7] người như loài bướm đong [C] đưa 
Giết [E7] người đi! Giết [Am] người đi! 
Giết [Dm] người mơ ! Giết [Am] tình thơ! 
Giết [E7] người trong [F] mộng [E7] mơ. 
Làm [Am] sao giết được [Dm] người trong [Am] mộng 
Để trả thù [E7] duyên [F] kiếp phũ [Am] phàng. 
Nhưng người ơi! Nhưng người ơi! 
Sao [F] người trong mộng vẫn hiện [E7] về? 
Nhưng người ơi! Nhưng [Ddim] người ơi! 
Sao [Abm] người trong mộng vẫn say [Am] mê? 
Ơi người ơi! Ơi [C] người ơi! 
Sao [Am] tình trong mộng vẫn ê [B] chề? 
Ơi người ơi! Ơi [Dm] người ơi ! 
Sao mình trong mộng vẫn ngu [C] si? 
Ơi [E7] người ơi! Ơi [Am] người ơi! 
Thôi [Dm] đành thôi, thôi [Am] đành thôi 
Giết [E7] người trong [F] mộng [E7] mơ. 
Làm [Am] sao giữ được [Dm] người trong [Am] mộng 
Để được tình [E7] yêu, [F] dẫu bẽ [Am] bàng. 
[F] Giết người trong mộng
Hay [E7] giữ người trong mộng
[Ddim] Giết người trong [E7] mộng
Hay [C] giữ người mộng [Am] mơ.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com