highlight chords
Intro [Am][Em][G][Am][Em] (X2)
1. Little [Am] lady, you're my [Em] music
[G] You're my favorite [Am] song
Little lady, like to [Em] play
[G] Through the night, on and [Am] on
And I [F] know how to go [C] slowly
To the [F] bottom of your [E] soul
Chorus: [Am] Gimme, gimme, gimme [Dm] your lovin'
Give me vi-[G] bration and sweet inspi-[Am] ration
Oh, gimme, gimme, gimme your [Dm] lovin'
Don't keep me [G] waiting, for-[E] ever
[Am] Little lady, give me [Dm] more
Give me more of your [G] love 
And magical [F] healing
So [Am] little lady, keep me [Dm] warm
In your arms to-[E7] night
2. Little [Am] lady, you're my [Em] ocean
[G] Let my boat sail [Am] along
Little lady, something [Em] tender
[G] Through my heavenly [Am] home
Take your [F] time, time for de-[C] votion
Lay your [F] body next to [E] mine
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gimme gimme gimme your loving

Bad Boys Blue
Intro [Am][Em][G][Am][Em] (X2)
1. Little [Am] lady, you're my [Em] music
[G] You're my favorite [Am] song
Little lady, like to [Em] play
[G] Through the night, on and [Am] on
And I [F] know how to go [C] slowly
To the [F] bottom of your [E] soul
Chorus: [Am] Gimme, gimme, gimme [Dm] your lovin'
Give me vi-[G] bration and sweet inspi-[Am] ration
Oh, gimme, gimme, gimme your [Dm] lovin'
Don't keep me [G] waiting, for-[E] ever
[Am] Little lady, give me [Dm] more
Give me more of your [G] love 
And magical [F] healing
So [Am] little lady, keep me [Dm] warm
In your arms to-[E7] night
2. Little [Am] lady, you're my [Em] ocean
[G] Let my boat sail [Am] along
Little lady, something [Em] tender
[G] Through my heavenly [Am] home
Take your [F] time, time for de-[C] votion
Lay your [F] body next to [E] mine

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com