highlight chords
Giờ [Em] này anh ở [G] đâu 
Quang [E7] Trung nắng cháy da [Am] người
Giờ [Am] này anh ở [C] đâu
Dục [D] Mỹ hay Lam [G] Sơn
Giờ [B] này anh ở đâu
Đồng [B7] Đế nắng mưa thao [Em] trường
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu.
Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
[E7] Pleiku gió núi biên [Am] thùy
Giờ [Am] này anh ở [C] đâu
Miền [D] Trung hỏa tuyến địa [G] đầu
Giờ [B] này anh ở đâu
Cà [B7] Mau tiếng sét U Minh [Em] rừng
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu.
ĐK:
Dù [Em] rằng anh ở [G] đâu
Anh ở [A] đâu, vẫn yêu anh [C] hoài
Vẫn yêu anh [D] hoài, yêu suốt [G] đời
[Em] Vì lời thề [Am] xưa nở trên [Em] môi
Và một tình [C] yêu đã lên [B7] ngôi
Kỷ niệm đầu [B7] tiên sống trong [Em] tôi
Trên [D] đường ta bước chung [Em] đôi.
Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
Không [E7] quân vỗ cánh đại [Am] bàng
Giờ [Am] này anh ở [C] đâu
Thủy [D] quân lục chiến kiêu [G] hùng
Giờ [B] này anh ở đâu
Vượt đường [B7] xa thiết giáp anh tung [Em] hoành
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu.
ĐK
Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
Tây [E7] Ninh tiếp ứng biên [Am] thành
Giờ này anh ở [C] đâu
Giặc [D] tan trên đất Hạ [G] Lào
Giờ [B] này anh ở đâu
Trại Hoàng [B7] Hoa tung gió cánh hoa [Em] dù
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giờ này anh ở đâu

Khánh Băng
Giờ [Em] này anh ở [G] đâu 
Quang [E7] Trung nắng cháy da [Am] người
Giờ [Am] này anh ở [C] đâu
Dục [D] Mỹ hay Lam [G] Sơn
Giờ [B] này anh ở đâu
Đồng [B7] Đế nắng mưa thao [Em] trường
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu.
Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
[E7] Pleiku gió núi biên [Am] thùy
Giờ [Am] này anh ở [C] đâu
Miền [D] Trung hỏa tuyến địa [G] đầu
Giờ [B] này anh ở đâu
Cà [B7] Mau tiếng sét U Minh [Em] rừng
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu.
ĐK:
Dù [Em] rằng anh ở [G] đâu
Anh ở [A] đâu, vẫn yêu anh [C] hoài
Vẫn yêu anh [D] hoài, yêu suốt [G] đời
[Em] Vì lời thề [Am] xưa nở trên [Em] môi
Và một tình [C] yêu đã lên [B7] ngôi
Kỷ niệm đầu [B7] tiên sống trong [Em] tôi
Trên [D] đường ta bước chung [Em] đôi.
Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
Không [E7] quân vỗ cánh đại [Am] bàng
Giờ [Am] này anh ở [C] đâu
Thủy [D] quân lục chiến kiêu [G] hùng
Giờ [B] này anh ở đâu
Vượt đường [B7] xa thiết giáp anh tung [Em] hoành
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu.
ĐK
Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
Tây [E7] Ninh tiếp ứng biên [Am] thành
Giờ này anh ở [C] đâu
Giặc [D] tan trên đất Hạ [G] Lào
Giờ [B] này anh ở đâu
Trại Hoàng [B7] Hoa tung gió cánh hoa [Em] dù
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com