1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giờ này anh ở đâu

Cuộn trang

Giờ [Em] này anh ở [G] đâu Quang [E7] Trung nắng cháy da [Am] người Giờ [Am] này anh ở [C] đâu Dục [D] Mỹ hay Lam [G] Sơn Giờ [B] này anh ở đâu Đồng [B7] Đế nắng mưa thao [Em] trường Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu. Giờ [Em] này anh ở [G] đâu [E7] Pleiku gió núi biên [Am] thùy Giờ [Am] này anh ở [C] đâu Miền [D] Trung hỏa tuyến địa [G] đầu Giờ [B] này anh ở đâu Cà [B7] Mau tiếng sét U Minh [Em] rừng Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu. ĐK: Dù [Em] rằng anh ở [G] đâu Anh ở [A] đâu, vẫn yêu anh [C] hoài Vẫn yêu anh [D] hoài, yêu suốt [G] đời [Em] Vì lời thề [Am] xưa nở trên [Em] môi Và một tình [C] yêu đã lên [B7] ngôi Kỷ niệm đầu [B7] tiên sống trong [Em] tôi Trên [D] đường ta bước chung [Em] đôi. Giờ [Em] này anh ở [G] đâu Không [E7] quân vỗ cánh đại [Am] bàng Giờ [Am] này anh ở [C] đâu Thủy [D] quân lục chiến kiêu [G] hùng Giờ [B] này anh ở đâu Vượt đường [B7] xa thiết giáp anh tung [Em] hoành Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu. ĐK Giờ [Em] này anh ở [G] đâu Tây [E7] Ninh tiếp ứng biên [Am] thành Giờ này anh ở [C] đâu Giặc [D] tan trên đất Hạ [G] Lào Giờ [B] này anh ở đâu Trại Hoàng [B7] Hoa tung gió cánh hoa [Em] dù Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu?

Video hướng dẫn