1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gió về miền xuôi

Cuộn trang

Gió về miền [Am] xuôi anh đưa [D] em cuối nẻo cuối [Am] đường Gió đầu [D] non gió lọt đầu [Am] ghềnh Đường em [G] đi đường nở hoa khắp luống [Em] cày Trên đường em [G] đi đường nở [E7] hoa khắp chiến [Am] trường [Am] Gió! gió về là về miền xuôi Anh đưa [C#m] em nước lớn nước [F#m] ròng Để em qua [D] sông qua suối thăm [E7] chồng Gió về miền [Am] xuôi qua bốn vịnh năm [D] vòi Đón đưa đưa ngược [Am] xuôi Em ơi em [C] ơi! đường về [D] quê xa mấy bước Đường về quê xa mấy [Am] nẽo mà [G] sao người nỡ [Am] bỏ quên [D] đường Trên đường em [G] đi đường nở hoa khắp luống [Em] cày Trên đường em [G] đi đường nở [E7] hoa khắp bốn [Am] mùa

Video hướng dẫn