1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gió

Cuộn trang

Capo ngăn 2 [C] [G7] [F] [G7] Đếm từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi vào trong l òng em anh ơi có hay! [C] [G7] A nh hứa rồi sẽ vẫn mãi bên em dù sông cạn! [F] [Em] Sẽ vẫn m ãi bên em dù núi mòn! [F] [Am] [F] [G7] Giờ thì sô ng vẫn còn! Giờ t hì núi vẫn còn! Mà sa o hình anh tan như khó i mây! Đếm ngoài trời có những ánh sao băng vội qua thềm Để lại đêm kề bên em! Có phải anh là gió cứ quấn quít lấy đôi má em tàn phai! Những năm tháng không mờ! [C] [Am] [C] G ió! Gió cứ vươn vấn điều gì! Gió cứ quấn quít đi ều gì! [F] [D7] [G] Bên tai em là tiếng anh nói với em phải không gió ơiii! Gió! Gió hát bên em thầm thì! Gió hát bên em điều gì! Cho em nghe lại tiếng anh yêu đang kề bên gió ơiii! [C] [G7] [F] [Am] [G7] G ió! Có nghe chăng từng đ êm! Nổi đau như dày t hêm! Thời gia n ơi! Một lần t hôi! [F] [G7] [C] E m muốn nghe thêm một lần nữa anh nói rằng “Anh rất yê u Em!”! Anh hứa rồi sẽ vẫn mãi bên em dù sông cạn! Sẽ vẫn mãi bên em dù núi mòn! Giờ thì sông vẫn còn! Giờ thì núi vẫn còn! Mà sao hình anh tan như khói mây! Đếm ngoài trời có những ánh sao băng vội qua thềm Để lại đêm kề bên em! Có phải anh là gió cứ quấn quít má lấy đôi má em tàn phai! Những năm tháng không mờ! Gió! Gió cứ vươn vấn điều gì! Gió cứ quấn quít điều gì! Bên tai em là tiếng anh nói với em phải không gió ơiii! Gió! Gió hát bên em thầm thì! Gió hát bên em điều gì! Cho em nghe lại tiếng anh yêu đang kề bên gió ơiii! Gió! Có nghe chăng từng đêm! Nổi đau như dày thêm! Thời gian ơi! Một lần thôi! Em muốn nghe thêm một lần nữa anh nói rằng “Anh rất yêu Em!”! Đừng hát nữa gió ơi! Đừng ru nữa gió ơi! Cho em xin một lần thôi! Em muốn có anh kề bên! Gió! Gió cứ vươn vấn điều gì! Gió cứ quấn quít điều gì! Bên tai em là tiếng anh nói với em phải không gió ơiii! Gió! Gió hát bên em điều gì! Gió hát bên em thầm thì ! Cho em nghe lại tiếng anh yêu đang kề bên gió ơiii! Gió! Có nghe chăng từng đêm! Nổi đau như dày thêm! Thời gian ơi! Một lần thôi! Em muốn nghe thêm một lần nữa anh nói rằng “Anh rất yêu Em!”!

Video hướng dẫn