1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giống như tôi

Cuộn trang

Vừa [Cm] nghe rằng nàng có người yêu Một người yêu [Fm] mới, một người thay thế [Cm] tôi Và [Fm] nghe hai người đang hạnh [Eb] phúc Cặp kè sát bên [Fm] nhau giống như tôi lúc [G] đầu Đùa [Cm] vui, nàng chỉ thích đùa vui Tình yêu là nước [Fm] mắt, nàng không khóc cho [Cm] ai Ngày [Fm] mai, khi ngày vui vừa [Eb] dứt Nàng ngoảnh mặt bước [Fm] đi như [G] không có chuyện [Cm] gì Thật tội nghiệp người [Cm] ấy, nào người đâu có [Fm] hay Thật tội nghiệp người [Ab] ấy, sẽ nếm mùi đắng [G] cay Lại một người [Cm] nữa giống như tôi, [Fm] tương lai thật đen [G] tối Lại một người [Cm] nữa giống như tôi, [G] lạc vào vòng mê muội Lại một người [Cm] nữa giống như tôi, [Fm] thêm một nạn nhân [G] mới Một [Ab] người cùng chung một số [G] phận, giống như [Cm] tôi Vừa [Cm] nghe rằng nàng có người yêu Một người yêu [Fm] mới, một người thay thế [Cm] tôi Và [Fm] nghe hai người đang hạnh [Eb] phúc Cặp kè sát bên [Fm] nhau giống như tôi lúc [G] đầu Đùa [Cm] vui, nàng chỉ muốn đùa vui Tình yêu là nước [Fm] mắt, nàng chẳng khóc cho [Cm] ai Ngày [Fm] mai, khi ngày vui vừa [Eb] dứt Nàng ngoảnh mặt bước [Fm] đi như [G] không có chuyện [Cm] gì Nhưng dù tôi có [Cm] nói, chắc gì người ấy [Fm] tin Mà dù tôi có [Ab] khuyên, lấy gì người ấy [G] nghe Lại một người [Cm] nữa giống như tôi, [Fm] tương lai thật đen [G] tối Lại một người [Cm] nữa giống như tôi, [G] lạc vào vòng mê muội Lại một người [Cm] nữa giống như tôi, [Fm] chết thêm một nạn nhân [G] mới Một [Ab] người cùng chung một số [G] phận, không may mắn như [Cm] tôi [Ab] Giống như [Cm] tôi, [Ab] giống như [Cm] tôi .....

Video hướng dẫn