1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt lệ ăn năn

Vũ Lương Thiên Phúc
Nguồn: thanhcavietnam.net