highlight chords
				               [Am]          [Dm]  
Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng 
              [C]  
Ngày xưa ai quyền quý cao sang 
 [E]            
Em chính em ngày xưa đó 
 [E]       [Am]      [E]   
Ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian 
 

   [Am]          [Dm]  
Ngày xưa ai tiếng nhạc cung đàn 
              [C]   
Ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang 
 [E]            
Tôi chính tôi ngày xưa đó 
 [E]               [Am]  
Cũng đèo bòng mơ người đẹp lầu hoa 
 

     [C]        
Rồi một hôm tôi gặp nàng 
  [Am]       [Dm]  
Ðem tiếng hát cung đàn 
         [Am]  
Với niềm yêu lai láng 
 [Em]          [C]  
Nhưng than ôi quá bẽ bàng 
  [Am]       [Dm]  
Bao tiếng hát cung đàn 
             [E]   
Người chẳng màng còn chê chán 
 

   [C]            
Nhìn đời thấy lắm phũ phàng 
   [Am]       [Dm]  
Mượn tiếng hát cung đàn 
         [Am]  
Với niềm đau dĩ vãng 
 [Em]           [C]  
Nhưng bao giông tố lan tràn 
  [Am]     [Dm]   
Lên gác tía huy hoàng 
           [Am]  
Xiêu đổ theo nước mắt nàng 
 

  [Am]          [Dm]  
Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng 
              [C]  
Còn đâu đâu quyền quý cao sang 
 [E]            
Em chính em ngày xưa đó 
 [E]         [Am]      [E]   
Ðến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian 
 

   [Am]           [Dm]  
Ðời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn 
              [C]   
Ðời tôi vẫn nghệ sĩ thênh thang 
 [E]             
Em, em nhớ xưa rồi em khóc 
 [E]                 [Am]   
Tôi thoáng buồn thương giòng lệ đài trang. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt Lệ Đài Trang (La Thứ )

				               [Am]          [Dm]  
Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng 
              [C]  
Ngày xưa ai quyền quý cao sang 
 [E]            
Em chính em ngày xưa đó 
 [E]       [Am]      [E]   
Ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian 
 

   [Am]          [Dm]  
Ngày xưa ai tiếng nhạc cung đàn 
              [C]   
Ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang 
 [E]            
Tôi chính tôi ngày xưa đó 
 [E]               [Am]  
Cũng đèo bòng mơ người đẹp lầu hoa 
 

     [C]        
Rồi một hôm tôi gặp nàng 
  [Am]       [Dm]  
Ðem tiếng hát cung đàn 
         [Am]  
Với niềm yêu lai láng 
 [Em]          [C]  
Nhưng than ôi quá bẽ bàng 
  [Am]       [Dm]  
Bao tiếng hát cung đàn 
             [E]   
Người chẳng màng còn chê chán 
 

   [C]            
Nhìn đời thấy lắm phũ phàng 
   [Am]       [Dm]  
Mượn tiếng hát cung đàn 
         [Am]  
Với niềm đau dĩ vãng 
 [Em]           [C]  
Nhưng bao giông tố lan tràn 
  [Am]     [Dm]   
Lên gác tía huy hoàng 
           [Am]  
Xiêu đổ theo nước mắt nàng 
 

  [Am]          [Dm]  
Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng 
              [C]  
Còn đâu đâu quyền quý cao sang 
 [E]            
Em chính em ngày xưa đó 
 [E]         [Am]      [E]   
Ðến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian 
 

   [Am]           [Dm]  
Ðời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn 
              [C]   
Ðời tôi vẫn nghệ sĩ thênh thang 
 [E]             
Em, em nhớ xưa rồi em khóc 
 [E]                 [Am]   
Tôi thoáng buồn thương giòng lệ đài trang. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com