Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt lệ đài trang

Cuộn trang

1. Ngày [Am] xưa ai lá ngọc cành [Dm] vàng, ngày [G] xưa ai quyền quý cao [C] sang [E7] Em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian Ngày [Am] xưa ai tiếng nhạc cung [Dm] đàn, ngày [G] xưa anh nghệ sĩ lang [C] thang [E7] Tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đèo bòng mơ người đẹp lầu [Am] hoa. ĐK: [Am] Rồi một hôm tôi gặp nàng Đem tiếng hát cung [Dm] đàn với [C] niềm yêu lai [Am] láng. [G] Nhưng than ôi quá bẽ [E7] bàng Bao [Dm] tiếng hát cung [E7] đàn người chẳng màng còn chê chán. [Am] Nhìn đời thấy lắm phũ phàng Mượn tiếng hát cung [Dm] đàn, với [C] niềm đau dĩ [Am] vãng [G] Nhưng bao giông tố lan [E7] tràn Lên [Dm] gác tía huy [E7] hoàng xiêu đổ theo nước mắt [Am] nàng 2. Còn [Am] đâu đâu lá ngọc cành [Dm] vàng, còn [G] đâu đâu quyền quý cao [C] sang [E7] Em chính em ngày xưa đó, dến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian Ðời [Am] tôi vẫn tiếng nhạc cung [Dm] đàn, đời [G] tôi vẫn nghệ sĩ thênh [C] thang [E7] Em, em nhớ xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài [Am] trang.