1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt lệ thiên thu

Cuộn trang

Sống [Am] có bao [Dm] năm vui [F] vui buồn [Am] buồn người [G] người ngợm [Em] ngợm Sống [Am] chết mong [Dm] manh như [F] thân cỏ [Am] hèn mọc [Em] đầy núi [Am] non Cuộc [Am] đời cho tôi cho [C] tôi tiếng nói đôi [Em] khi vui [Dm] tươi Cuộc [C] đời cho [Am] tôi cho tôi tiếng [C] nói đôi khi ngậm [Am] ngùi Gió [Am] núi bay [Dm] qua lao [F] xao bụi [Am] bờ lao [Em] xao bờm [Am] ngựa Nắng [Am] quái yêu [Dm] ma lung [Am] linh thành [G] trì lung linh cửa [Em] nhà Bước [C] tới hư vô khoác [Dm] áo chân [C] như long [E7] lanh giọt [Am] lệ Long [Em] lanh giọt [Am] lệ giọt [G] lệ thiên [Am] thu Sống [Am] có đôi [Dm] tay đôi [F] tay thật [Am] dài ôm [G] quanh tình [Em] người Sống [Am] có đôi [Dm] chân đôi [F] chân mệt [Am] nhoài một [Em] đời tới [Am] lui Cuộc [Am] đời cho tôi cho [C] tôi trái cấm trên [Em] đôi môi [Dm] em Cuộc [C] đời cho [Am] thêm cho em có [C] cánh bay đi vội [Am] vàng Núi [Am] đứng quanh [Dm] năm đất [F] muôn đời [Am] nằm riêng [Em] ta rộn [Am] ràng Đứng [Am] giữa thiên [Dm] nhiên thân [Am] ta nằng [G] nặng thân chim nhẹ [Em] nhàng Muốn [C] nói đôi câu giữa [Dm] chốn thương [C] đau chim [E7] xanh bạc đầu Cây [Em] xanh bạc [Am] đầu vội [G] vàng tôi [Am] theo

Video hướng dẫn