1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt lệ tình

Cuộn trang

1. Trời làm chia ly những người âm [Am] thầm tìm yêu [Em] Để lòng con thương tiếc nhiều câu chuyện ngày [Am] xưa Thương cho một mẹ ôm [D] con Đêm [G] đêm trông chồng trên [C] non Đá [B7] ơi nghìn năm chưa mòn. 2. Rồi ngày hôm nay có người nói [Am] chuyện tình yêu [Em] Mình vừa trao nhau những ước hẹn về [Am] sau Thân trai giữa thời binh [D] đao Ra [G] đi xây mộng mai [C] sau Em [B] ơi gắn đợi chờ [Em] nhau. ĐK: Mai kia anh [Am] về em có nhớ chăng câu [Em] thề ngày [Am] xưa Tiếng sáo ban [B7] chiều gọi buồn thương bao [Em] nhiêu Mà lòng sao thấy cô [Am] liêu lệ [Em] buồn tràn hoen đôi [B7] mắt. 3. Ngày nào anh đi có người em [Am] nhỏ chờ mong [Em] Một mình bên sông đếm từng lá vàng nhẹ [Am] trôi Mong cho cuộc đời mai [D] sau Duyên [G] ta không đượm thương [C] đau Em [B7] ơi gắn đợi chờ [Em] nhau.

Video hướng dẫn