1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt mưa thu

Cuộn trang

Ngoài [Am] hiên giọt mưa thu thánh thót rơi Trời lắng u buồn mây hắt [Em] hiu ngừng [Am] trôi [Dm] Nghe gió [Am] thoảng mơ [Em] hồ trong mưa thu Ai khóc [Am] ai than hờ! Vài con chim [F] non chiêm chiếp [Am] kêu trên cành Như [Dm] nhủ trời [Am] xanh Gió ngừng [C] đi, mưa buồn [Dm] chi cho cõi [Em] lòng lâm [Am] ly Hồn [Am] thu tới nơi đây gieo buồn lây Lòng vắng muôn bề không liếp [E] che gió [Am] về [Dm] Ai nức nở [Am] thương [Em] đời châu buông mau Dương thế [Am] bao la sầu Người mong mây [F] tan cho gió [Am] hiu hiu lạnh Mây [Dm] ngỏ trời [Am] xanh Chắc gì [C] vui, mưa còn [Dm] rơi bao kiếp [Em] sầu ta [Am] nguôi [Am] Gió xa xôi vẫn [C] về [Dm] mưa giăng mù lê [Em] thê [Am] Đến bao năm nữa [C] trời vợ chồng [F] Ngâu thôi [Em] khóc vì [Am] thu

Video hướng dẫn