highlight chords
1. Hoa vẫn [C] hồng trước sân nhà [G] tôi 
Chim vẫn [Em] hót sau vườn nhà [Am] tôi 
Giọt nắng bâng [Dm] khuâng 
Giọt [G] nắng rơi rơi bên [C] thềm 
Bài hát bâng [F] khuâng 
Bài hát mang bao kỷ [C] niệm 
Những [D7] ngày đã [G] qua. [G7]
Lâu lắm [C] rồi em không đến [Em] chơi 
Cây sen đã lá bạc như [Am] vôi 
Sỏi đá rêu [Dm] phong 
Sỏi [G] đá chưa quên chân [C] người 
Bài hát rêu [F] phong 
Bài hát viết không nên [C] lời 
Đã [D] vội lãng [G] quên.
ĐK 1: Bài [C] hát tìm trong nỗi [Em] nhớ từng ngày bình [Am] yên 
Bài [Dm] hát tìm trong ký [G] ức cuộc tình đầu [C] tiên 
[Am] Trả lại cho [Dm] tôi, trả lại cho [Em] em 
Trả về hư [F] không giọt [G7] nắng bên [C] thềm.
2. Hoa vẫn [C] hồng trước sân nhà [G] tôi 
Chim vẫn [Em] hót sau vườn nhà [Am] tôi 
Một sớm mai [Dm] kia 
Chợt [G] thấy hư vô trong [C] đời 
Người vẫn đâu [F] đây
Người cũng đã như xa [C] rồi 
Chỉ [D7] là thế [G] thôi. [G7]
Khi thấy [C] buồn em cứ đến [Em] chơi 
Chim vẫn hót trong vườn đấy [Am] thôi 
Chỉ có trong [Dm] tôi 
Ngày đã sang đêm lâu [C] rồi 
Bài hát cho [F] em
Giờ đã hát cho mọi [C] người 
Để [D] rồi lãng [G] quên.
ĐK 2: Bài [C] hát tìm trong khói [Em] thuốc từng giờ bình [Am] yên 
Bài [Dm] hát tìm trong lá [G] biếc từng chiều hoàng [C] hôn 
[Am] Còn lại trong [Dm] tôi, còn lại trong [Em] em
Chỉ là lung [F] linh giọt [G7] nắng bên [C] thềm.
* [Am] Trả lại cho [Dm] tôi, trả lại cho [Em] em 
Trả về hư [F] không giọt [G7] nắng bên [C] thềm.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt nắng bên thềm

Thanh Tùng
1. Hoa vẫn [C] hồng trước sân nhà [G] tôi 
Chim vẫn [Em] hót sau vườn nhà [Am] tôi 
Giọt nắng bâng [Dm] khuâng 
Giọt [G] nắng rơi rơi bên [C] thềm 
Bài hát bâng [F] khuâng 
Bài hát mang bao kỷ [C] niệm 
Những [D7] ngày đã [G] qua. [G7]
Lâu lắm [C] rồi em không đến [Em] chơi 
Cây sen đã lá bạc như [Am] vôi 
Sỏi đá rêu [Dm] phong 
Sỏi [G] đá chưa quên chân [C] người 
Bài hát rêu [F] phong 
Bài hát viết không nên [C] lời 
Đã [D] vội lãng [G] quên.
ĐK 1: Bài [C] hát tìm trong nỗi [Em] nhớ từng ngày bình [Am] yên 
Bài [Dm] hát tìm trong ký [G] ức cuộc tình đầu [C] tiên 
[Am] Trả lại cho [Dm] tôi, trả lại cho [Em] em 
Trả về hư [F] không giọt [G7] nắng bên [C] thềm.
2. Hoa vẫn [C] hồng trước sân nhà [G] tôi 
Chim vẫn [Em] hót sau vườn nhà [Am] tôi 
Một sớm mai [Dm] kia 
Chợt [G] thấy hư vô trong [C] đời 
Người vẫn đâu [F] đây
Người cũng đã như xa [C] rồi 
Chỉ [D7] là thế [G] thôi. [G7]
Khi thấy [C] buồn em cứ đến [Em] chơi 
Chim vẫn hót trong vườn đấy [Am] thôi 
Chỉ có trong [Dm] tôi 
Ngày đã sang đêm lâu [C] rồi 
Bài hát cho [F] em
Giờ đã hát cho mọi [C] người 
Để [D] rồi lãng [G] quên.
ĐK 2: Bài [C] hát tìm trong khói [Em] thuốc từng giờ bình [Am] yên 
Bài [Dm] hát tìm trong lá [G] biếc từng chiều hoàng [C] hôn 
[Am] Còn lại trong [Dm] tôi, còn lại trong [Em] em
Chỉ là lung [F] linh giọt [G7] nắng bên [C] thềm.
* [Am] Trả lại cho [Dm] tôi, trả lại cho [Em] em 
Trả về hư [F] không giọt [G7] nắng bên [C] thềm.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com