Giọt nắng bên thềm

≣≣
1. Hoa vẫn [C] hồng trước sân nhà [G] tôi
Chim vẫn [Em] hót sau vườn nhà [Am] tôi
Giọt nắng bâng [Dm] khuâng
Giọt [G] nắng rơi rơi bên [C] thềm
Bài hát bâng [F] khuâng
Bài hát mang bao kỷ [C] niệm
Những [D7] ngày đã [G] qua. [G7]
Lâu lắm [C] rồi em không đến [Em] chơi
Cây sen đã lá bạc như [Am] vôi
Sỏi đá rêu [Dm] phong
Sỏi [G] đá chưa quên chân [C] người
Bài hát rêu [F] phong
Bài hát viết không nên [C] lời
Đã [D] vội lãng [G] quên.
ĐK 1: Bài [C] hát tìm trong nỗi [Em] nhớ từng ngày bình [Am] yên
Bài [Dm] hát tìm trong ký [G] ức cuộc tình đầu [C] tiên
[Am] Trả lại cho [Dm] tôi, trả lại cho [Em] em
Trả về hư [F] không giọt [G7] nắng bên [C] thềm.
2. Hoa vẫn [C] hồng trước sân nhà [G] tôi
Chim vẫn [Em] hót sau vườn nhà [Am] tôi
Một sớm mai [Dm] kia
Chợt [G] thấy hư vô trong [C] đời
Người vẫn đâu [F] đây
Người cũng đã như xa [C] rồi
Chỉ [D7] là thế [G] thôi. [G7]
Khi thấy [C] buồn em cứ đến [Em] chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy [Am] thôi
Chỉ có trong [Dm] tôi
Ngày đã sang đêm lâu [C] rồi
Bài hát cho [F] em
Giờ đã hát cho mọi [C] người
Để [D] rồi lãng [G] quên.
ĐK 2: Bài [C] hát tìm trong khói [Em] thuốc từng giờ bình [Am] yên
Bài [Dm] hát tìm trong lá [G] biếc từng chiều hoàng [C] hôn
[Am] Còn lại trong [Dm] tôi, còn lại trong [Em] em
Chỉ là lung [F] linh giọt [G7] nắng bên [C] thềm.
* [Am] Trả lại cho [Dm] tôi, trả lại cho [Em] em
Trả về hư [F] không giọt [G7] nắng bên [C] thềm.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)