1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Giọt nước cánh sen

Cuộn trang

1. Ngàn [F] năm giọt [C] nước có buồn [F] không? Có buồn [Dm] không? có buồn [C] không? Sao [Bb] vẫn long [Gm] lanh dưới ánh [C] hồng Mà [Am] vẫn long [Dm] lanh, [Gm] vẫn long [C] lanh Trên [Gm] cánh sen [F] vàng ai biết [Bb] được Ngàn [Gm] năm giọt nước có buồn [C7] không? 2. Ngàn [F] năm giọt [C] nước có buồn [F] không? Có buồn [Dm] không? có buồn [C] không? Sao [Bb] vẫn long [Gm] lanh dưới ánh [C] hồng Mà [Am] vẫn long [Dm] lanh, [Gm] vẫn long [C] lanh Trên [Gm] cánh sen [F] vàng ai biết [Bb] được Ngàn [C] năm giọt nước có buồn [F] không?

Video hướng dẫn